10 czerwca

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

8 czerwca << 9 czerwca << 10 czerwca >> 11 czerwca >> 12 czerwca


  • 1979 - Pierwsza pielgrzymka do Polski. Msza św. na Błoniach w Krakowie. Jan Paweł II dwukrotnie zawołał: Trzeba otwierać granice.
  • 1981 - Okres po zamachu. Gwałtowny atak gorączki i bezradność lekarzy.
  • 1982 - Początek wizyty w Argentynie i Brazylii. Jej intencją był pokój i pojednanie między Wielką Brytanią a pierwszym z tych państw.
  • 1984 - Dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii.
  • 1987 - Beatyfikacja Karoliny Kózki w Tarnowie oraz krótka wizyta Jana Pawła II w Krakowie, zakończona mszą św. w katedrze wawelskiej.
  • 1988 - Przemówienie kard. Casaroliego (wygłoszone w imieniu Papieża) w Teatrze Wielkim w Moskwie podczas obchodów 1000-lecia chrztu św. Włodzimierza.
  • 1997 - Zakończenie pielgrzymki do Polski. Podczas ceremonii pożegnalnej na krakowskim lotnisku Balice Papież powiedział: Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorców z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza. […] Oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą i kulturą, między Ewangelią a życiem.
  • 2002 - Jednoczesne podpisanie przez Jana Pawła II w Rzymie i patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I w Wenecji tzw. Deklaracji Weneckiej, dokumentu o ochronie dzieła stworzenia.


Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego. [...] Eucharystia, wciąż nam przecież o tym przypomina, jak Bóg zapłacił za swój dar, dar wolności dany człowiekowi. Ale daru nie cofnął i nie cofnie. Więc wolność jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu wspólnotowego. Myślę, że całe dzisiejsze pokolenie Polaków, wszyscy, którzy do niego należą, wszyscy, bez wyjątku, muszą sobie postawić ten problem. Nie można od niego uciekać, nie można uważać, że jest on załatwiony. Trzeba sobie stawiać ten problem uczciwie. Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla swawoli.
— Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie, 10 czerwca 1987


Zobacz także