11 stycznia

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

9 stycznia << 10 stycznia << 11 stycznia >> 12 stycznia >> 13 stycznia


  • 1962
    • Udział bpa Karola Wojtyły w konferencji na temat encykliki Mater et Magistra.
    • Konferencja odbywała się w kościele św. Anny w Krakowie.
  • 1963 - Katolicki Uniwersytet Lubelski – obrona pracy doktorskiej księdza Tadeusza Stycznia: Możliwości etyki naukowej u J. Locke’a. Promotorem pracy był ks. prof. bp Karol Wojtyła.
  • 1991 - Orędzie papieskie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej.
  • 1994 - Apel Papieskiej Rady „Justia et PAX” Pokój na Bałkanach jest możliwy.
  • 1995 - Rozpoczęcie pielgrzymki Ojca Świętego w basen Oceanu Spokojnego - na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki.
  • 1998 - List do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni dla kobiet ciężarnych w trudnej sytuacji życiowej. Jan Paweł II zalecił, by poradnie przestały wydawać zaświadczenia o odbyciu konsultacji umożliwiające dokonanie niekaralnej aborcji. Początek wielkiego sporu Watykanu i Niemiec.


Zobacz także