12 stycznia

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

10 stycznia << 11 stycznia << 12 stycznia >> 13 stycznia >> 14 stycznia


  • 1962 - Bp Karol Wojtyła odprawił mszę św. w kościele św. Anny i wygłosił kazanie dla samotnych.
  • 1990 - Konsultacje między przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w sprawie rozwiązania kwestii odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
  • 1993 - Wystąpienie Jana Pawła II do polskich biskupów z okazji wizyty ad limina, w którym Papież ogłosił nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także opowiedział się za „Kościołem ponadpartyjnym”.
  • 2005 - Przemówienie Papieża do korpusu dyplomatycznego Laickość nie jest laicyzmem.


Zobacz także