17 lipca

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

15 lipca << 16 lipca << 17 lipca >> 18 lipca >> 19 lipca


  • 1938 - Zakończenie przez poborowego Karola Wojtyłę służby pracy w 7 Batalionie 9 Kompanii Junackich Hufców Pracy w Zubrzycy Górnej.
  • 1955 - Ks. Karol Wojtyła rozpoczął trwającą do 3 sierpnia wycieczkę kajakową na Drawę.
  • 1981 - Ojciec Święty otrzymał informację o zbieżności daty zamachu na jego życie (13 maja 1981, godz. 17:19) z datą pierwszego objawienia się Matki Boskiej trojgu pastuszkom w Fatimie (13 maja 1917, godz. 17:19).
  • 1984 - Msza św. dla przewodników górskich odprawiona przez Papieża w schronisku podczas odpoczynku w Alpach.
  • 1989 - Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL.
  • 1990 - Jan Paweł II pobłogosławił Europę ze szczytu Mont Blanc. Na najwyższą górę w Europie Papież udał się helikopterem, w ramach 89. pielgrzymki apostolskiej Włoszech.
  • 1997 - Podjęcie przez Papieża decyzji o wysłaniu pomocy dla regionów Polski i Czech dotkniętych klęską powodzi.


Zobacz także