1 kwietnia

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

30 marca << 31 marca << 1 kwietnia >> 2 kwietnia >> 3 kwietnia


Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, i w sposób niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny za Jej wstawiennictwem okazywał nam swoje nieskończone miłosierdzie. Za tę szczególną Bożą opiekę dziękujemy w sposób szczególny dziś, gdy przeżywamy jubileusz 350 lat od cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego w czasie tak zwanego "potopu szwedzkiego".

Odwołując się do tych wydarzeń z drugiej połowy XVII stulecia, uświadamiamy sobie, że widmo całkowitej utraty suwerenności państwa niosło ze sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu utraciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu wroga, który jako jeden z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu.


  • 1987 - Początek pielgrzymki Papieża do Chile. Rozmowa Papieża z dziennikarzami w samolocie, podczas której padają słowa: "Nie jestem apostołem demokracji, jestem apostołem Ewangelii. […] Jeśli demokracja oznacza prawa człowieka, to ona także należy do przesłania Kościoła".
  • 2005 - ostatni dokument podpisany przez Jana Pawła II - list o. Izydora Matuszewskiego, generała paulinów.

Zobacz także