1 stycznia

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1 stycznia >> 2 stycznia >> 3 stycznia


 • 1950 - Ksiądz Karol Wojtyła został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 1960 - Msza św. oraz przemówienie noworoczne bpa Karola Wojtyły w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie.
 • 1962
  • Rozpoczęcie wizytacji parafii św. Anny w Krakowie przez bpa Karola Wojtyłę
  • Przyszły Papież odprawił mszę św. w klasztorze oo. Kapucynów.
 • 1979 - XII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju.
 • 1980 - XIII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Prawda siłą pokoju.
 • 1981
  • XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!
  • Papież potępił „fałszywy pokój” totalitaryzmu.
 • 1982 - XV Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Pokój – dar Boga powierzony ludziom.
 • 1983 - Orędzie papieskie na XVI Światowy Dzień Pokoju Dialog na rzecz pokoju – wyzwaniem naszych czasów.
 • 1984 - Papieskie orędzie na XVII Światowy Dzień Pokoju Pokój rodzi się z serca nowego.
 • 1985 - XVIII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Pokój i młodzi idą razem.
 • 1986 - Papieskie orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód; jest tylko jeden pokój.
 • 1987 - XX Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju.
 • 1988 - XXI Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie: Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia.
 • 1989 - Orędzie papieskie na XXII Światowy Dzień Pokoju Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju.
 • 1990
  • XXIII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój z całym stworzeniem.
  • Tego samego dnia Jan Paweł II odwiedził schronisko dla ubogich Donum Mariae.
 • 1991 - Orędzie Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju.
 • 1992 - XV Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju.
 • 1993 - Papieskie orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim.
 • 1994
 • 1995 - Orędzie Jana Pawła II Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, wygłoszone z okazji XXVIII Światowego Dnia Pokoju.
 • 1996 - XXIX Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju.
 • 1997 - Papieskie orędzie na XXX Światowy Dzień Pokoju Przebacz, a zaznasz pokoju.
 • 1998 - W ramach XXXI Światowego Dnia Pokoju Papież wygłosił orędzie Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich.
 • 1999 - XXXII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju.
 • 2000
  • Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Santa Maria Maggiore
  • XXXIII Światowy Dzień Pokoju i papieskie orędzie Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje.
 • 2001 - Papieskie orędzie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju.
 • 2002 - Z okazji XXXV Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
 • 2003 - Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Pokoju Encyklika ‘Pacem in terris’ – nieustanne zobowiązanie.
 • 2004 - XXXVII Światowy Dzień Pokoju, Papież wygłosił orędzie Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju.
 • 2005 - Wygłoszenie przez Jana Pawła II orędzia na XXXVIII Światowy Dzień Pokoju Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Zobacz także