27 września

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

25 września << 26 września << 27 września >> 28 września >> 29 września


  • 1938 - Wcielenie poborowego Karola Wojtyły na pięć dni do Legii Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (otrzymał książeczkę wojskową).
  • 1971 - Wyjazd kard. Karola Wojtyły z Krakowa do Rzymu na II Sesję Synodu Biskupów.
  • 1974 - Kard. Wojtyła pełnił funkcją relatora na III sesji zwyczajnej Synodu Biskupów, poświęconego ewangelizacji współczesnego świata.
  • 1979 - Audiencja Jana Pawła II dla delegacji rządów Argentyny i Chile.
  • 1983 - Ojciec Święty przewodniczył tajnemu konsystorzowi Świętego Kolegium Kardynałów w sprawach dotyczących obsady kościołów i kanonizacji.
  • 1992 - Jan Paweł II koncelebrował z 26 arcybiskupami, biskupami i generałami zakonów mszę św. beatyfikacyjną 17 męczenników irlandzkich, którzy zginęli w latach 1579-1654.
  • 1997 - Jan Paweł II, w ramach 130 pielgrzymki apostolskiej do Włoch związanej z 23. Krajowym Kongresem Eucharystycznym, przewodniczył w Bolonii nieszporom beatyfikacyjnym Bartłomieja Marii Dal Monte na Pizza Maggiore. Następnie spotkał się na rozległym placu w centrum handlowym z ok. pól milionem osób, głównie z młodzieżą uczestniczącą w całonocnej adoracji eucharystycznej.
  • 2001 - Wizyta Ojca Świętego (w ramach pielgrzymki apostolskiej do Armenii) w klasztorze Chor Wiraż, gdzie przez 13 lat więziony był za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel.
  • 2003 - Audiencja Jana Pawła II dla prezydent Filipin Glorii Macapagal- Aroyo z małżonkiem.
  • 2004 - Ojciec Święty przekazał za pośrednictwem Papieskiej Rady "Cor Unum" 100 tys. dolarów na pomoc dla ofiar huraganu na Haiti.


Zobacz także