28 czerwca

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

26 czerwca << 27 czerwca << 28 czerwca >> 29 czerwca >> 30 czerwca


  • 1967 - Otrzymanie przez abpa Karola Wojtyłę kapelusza kardynalskiego i siedziby tytularnej (rzymski kościół św. Cezarego).
  • 1985 - Oświadczenie Papieża o nieodwołalności zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu w 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan.
  • 1987 - Uroczyste obchody 600. rocznicy ewangelizacji Litwy.
  • 1988 - Konstytucja apostolska Pastor Bonus (na temat reformy Kurii Rzymskiej).
  • 1991 - Piąty konsystorz zwołany przez Jana Pawła II, na którym powołano dwudziestu trzech nowych kardynałów. Tego dnia Papież powiedział: Służyć i oddawać życie za swoich braci, aż do ostatniej kropli krwi, takie jest powierzone wam uroczyście zadanie.
  • 2003 - Adhortacja posynodalna "Ecclesia in Europa". Adhortacja była podsumowaniem Synodu Biskupów z 1999 roku, obradującego na temat duszpasterstwa w Europie. Głównym przesłaniem papieskiego dokumentu była nadzieja dojrzewająca wbrew różnym zagrożeniom. Jan Paweł II pisał m.in. o szczerzeniu się różnych form agnostycyzmu i praktycznego ateizmu, coraz mniejszym udziale wiernych w nabożeństwach, dramatycznym spadku powołań kapłańskich i zakonnych. Za znaki nadziei Ojciec Święty uznał: pojednanie między narodami, rozwój demokracji, rozwój katolickich ruchów religijnych oraz dialog ekumeniczny.
  • 2004 - Początek wizyty w Rzymie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I.


Zobacz także