28 grudnia

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

26 grudnia << 27 grudnia << 28 grudnia >> 29 grudnia >> 30 grudnia


  • 1979 - Mianowanie przez Jana Pawła II Carla Marii Martiniego SJ arcybiskupem Mediolanu.
  • 1981 - Audiencja dla przedstawicieli delegatów regionalnych Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej (FIDAE) zebranych w Rzymie na XXXV zebranie generalne Federacji pt. "Szkoła katolicka w służbie Kościoła lokalnego i regionu"

[T]rzeba stworzyć szkołę katolicką, która by w łonie wspólnoty lokalnej umiała być rzeczywistym miejscem integracji formacji osoby przy pomocy wypracowania i przyswojenia kultury ludzkiej w jej różnych formach i wyrazach; miejscem kształcenia do wolności i do odpowiedzialności, do smaku piękna i do twórczości artystycznej, do otwarcia wobec innych i wobec społeczności.

Ale szkoła katolicka nie może się ograniczać tylko do tego; u podstaw wizji życia winna umieścić Jezusa Chrystusa i Jego orędzie zbawienia. W ten sposób, bez wypierania się swojej natury szkoły przeznaczonej dla przekazywania wszelkiej wiedzy, osiąga ten cel w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, za pomocą której kultura otrzymuje swoje uprzywilejowane miejsce w integralnym powołaniu człowieka. Będzie szkołą, która potrafi doprowadzać do dojrzałości uzdolnienia tkwiące w każdym młodym człowieku i w świetle różnych sytuacji rodzinnych, moralnych i społecznych, umie przygotować go do podejmowania dobrych decyzji. Szkołą, która podaje przejrzyście i bez sztuczności wartości znajdujące wyraz w Ewangelii i stałej nauce Kościoła.

Przemówienie podczas audiencji dla delegatów regionalnych Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej (FIDAE), Rzym, 28 grudnia 1981.


Zobacz także