5 lipca

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

3 lipca << 4 lipca << 5 lipca >> 6 lipca >> 7 lipca


  • 1937 - Zakończenie przez Karola Wojtyłę szkolenia w obozie przysposobienia wojskowego w Hermanowiczach.
  • 1985 - Uroczystości ku czci św. Metodego w Welebradzie (Czechosłowacja) z udziałem 200 tys. pielgrzymów domagających się zgody władz na wizytę Papieża.
  • 1986 - Spotkanie Jana Pawła II z kolumbijskimi intelektualistami w Madelin, w ramach pielgrzymki do Kolumbii.
  • 1988 - Ogłoszenie tematu Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu na rok 1989 "Religia w środkach masowego przekazu".
  • 1990 - Audiencja Jana Pawła II dla 150 uczestników Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji. Podczas spotkania, które odbywało się w Sali Konsystorza, Papież wygłosił przemówienie "Wszyscy są odpowiedzialni za budowanie tkanki społecznej przychylnej emigrantom i uchodźcom".
  • 1991 - Audiencja Papieża dla Laszlo Tokesa, kalwińskiego biskupa Siedmiogrodu.


Zobacz także