9 czerwca

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

7 czerwca << 8 czerwca << 9 czerwca >> 10 czerwca >> 11 czerwca

  • 1967 - List kard. Wojtyły do ministra kultury Lucjana Motyki w obronie Teatru Rapsodycznego po decyzji o jego likwidacji;
  • 1977 - Homilia wygłoszona podczas uroczystości Bożego Ciała przez kard. Wojtyłę. Homilia ta zawierała słowa: Jest tylko jedna droga do pokoju i jedności Narodu, to jest droga poszanowania praw człowieka, obywatela, Polaka, katolika....
  • 1979 - Spotkanie Jana Pawła II z wykładowcami i studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Tego dnia Papież zwizytował też opactwo Cystersów w Mogile oraz modlił się na cmentarzu Rakowickim przy grobie rodziców i brata.
  • 1987 - Trzecia pielgrzymka do Polski. Wizyta Papieża w byłym obozie śmierci na Majdanku pod Lublinem – modlitwa przy pomniku ofiar obozu. Podczas spotkania z naukowcami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jan Paweł II powiedział: Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i narodu. Służysz Życiu!
  • 1988 - List Papieża do abpa Lefebvre’a ponaglający do wstąpienia na drogę pojednania.
  • 1998 - Spotkanie Papieża z biskupami kubańskimi w Rzymie.


Zobacz także