Pielgrzymka zagraniczna (104)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sto czwarta, ostatnia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 14 – 15 sierpnia 2004 roku. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

14 – 15 sierpnia 2004 FRANCJA

Cel pielgrzymki

Uczczenie 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dodatkowo Papież pragnął złożyć hołd wielkiemu dziedzictwu kultury i wiary, które naznaczyło historię Francji.

Przebieg wizyty we Francji

 • 14 sierpnia
  • TARBES: Powitanie na lotnisku przez prezydenta Jacques'a Chiraca z małżonką, nuncjusza apostolskiego abpa Fortunato Baldelli, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji abpa Jean-Pierre Ricarda z Bordeaux oraz biskupa Tarbes i Lourdes, Jacques'a Perrier
  • LOURDES: Cicha modlitwa w Grocie Objawień przed statuą NiepokalanejAnioł Pański i spotkanie z chorymi przed Grotą • Przekazanie sanktuarium złotej róży - papieskiego wotum wdzięczności dla Niepokalanej • Przyjazd do domu dla chorych pielgrzymów Accueil Nótre-Dame, gdzie zamieszkał podczas pobytu w Lourdes • Przewodnictwo w procesji różańcowej, rozpoczętej przy Grocie Objawień • Wieczorna procesja ze świecami. Ojciec Święty uczestniczył w nabożeństwie, przebywając na tarasie swej rezydencji
 • 15 sierpnia
  • LOURDES: Msza św. na placu przed bazyliką (300 tys. wiernych). Na zakończenie Anioł Pański • Accueil Nótre-Dame - wspólny obiad z członkami Rady Stałej Konferencji Episkopatu i kardynałami francuskimi • Ponowna modlitwa w Grocie Objawień

TARBES: Pożegnanie na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Dla setek tysięcy pielgrzymów oczekujących w Lourdes na Ojca Świętego stał się On chorym wśród chorych. Od spotkania z chorymi zaczął też swą wizytę, mówiąc: Jestem z wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym zdążający do Maryi Dziewicy; przyłączam się do waszych modlitw i podzielam wasze nadzieje; podobnie jak wy przeżywam okres życia naznaczony cierpieniem fizycznym, jednak nie mniej owocny w przedziwnym zamyśle Boga. Razem z wami modlę się za tych, którzy polecili się naszej modlitwie. W mojej posłudze apostolskiej zawsze pokładałem wielką ufność w ofierze, modlitwie i poświęceniu osób cierpiących. Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w czasie tej pielgrzymki, by przedstawić Bogu, przez wstawiennictwo Maryi Panny, wszystkie intencje Kościoła i świata. Pielgrzymka cierpiącego Papieża do Lourdes utwierdziła chorych z całego świata, że poprzez modlitwę i wiarę uzyskać można dar nadziei.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. 15 VIII w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ojciec Święty skoncentrował uwagę na ukazaniu wiernym Maryi jako wzoru dla współczesnego człowieka, jako Królową, stojącą przy tronie Bożym (...) i wstawiającą się za [pielgrzymami przybywającymi do Lourdes]. Szczególne przesłanie zawarł Papież w ostatniej części rozważań. Mówił m.in.: Drodzy bracia i siostry! Z Groty Massabielskiej [Objawień] Dziewica przemawia także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Wsłuchujmy się w Jej głos! Wsłuchajcie się zwłaszcza wy, młodzi, szukający odpowiedzi, która nadałaby sens waszemu życiu. Tu możecie ją znaleźć. Jest to odpowiedź wymagająca, ale jest to jedyna ważna odpowiedź. W niej tkwi sekret prawdziwej radości i pokoju. (...) Dziewica z Lourdes przekazuje przesłanie dla nas wszystkich. Oto ono: bądźcie kobietami i mężczyznami wolnymi! Pamiętajcie jednak: ludzka wolność to wolność naznaczona grzechem. Ona sama musi być również wyzwolona. Chrystus jest jej wyzwolicielem. On, który «wyswobodził nas ku wolności» (por. Ga 5,1). Brońcie waszej wolności! Moi drodzy, wiemy, że możemy w tym liczyć na Tę, która nigdy nie uległszy grzechowi, jest jedynym stworzeniem doskonale wolnym. Jej was powierzam. Idźcie z Maryją drogą pełnej realizacji waszego człowieczeństwa!. Komentatorzy zwrócili uwagę na wypowiedz Papieża przy Grocie Objawień podczas procesji różańcowej: Przy Grocie Massabielskiej [Objawień] ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do kresu mojej pielgrzymki . Była to ostatnia podróż zagraniczna Jana Pawła II. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 415, 425-427 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 333-343. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XXVII,2, s.127-144 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także