Pielgrzymka zagraniczna (30)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Trzydziesta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 1-8 lipca 1986. Celem były odwiedziny Kolumbii oraz Saint Lucii.

Przebieg pielgrzymki

1-7 lipca 1986 KOLUMBIA

Cel pielgrzymki

Odwiedzenie wspólnoty katolickiej w Kolumbii. 400. rocznica poświęcenia wizerunku Matki Bożej Różańcowej w narodowym sanktuarium w Chiquinquira.

Przebieg wizyty w Kolumbii

 • 1 lipca
  • BOGOTA: Powitanie na lotnisku El Dorado przez władze państwowe (na czele z prezydentem Belisario Betancur Cuartasem) i władze kościelne Kolumbii • Spotkanie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami w katedrze • Przemówienie do mieszkańców stolicy z balkonu rezydencji arcybiskupiej • Spotkanie z przedstawicielami świata politycznego i przemysłu oraz z intelektualistami w siedzibie rządu kolumbijskiego • Spotkanie z Polakami w kaplicy nuncjatury apostolskiej
 • 2 lipca
  • BOGOTA: Msza św. w parku Simona Bolivara • Spotkanie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy rządzie Kolumbii oraz członkami prezydium Konferencji Zakonów Ameryki Łacińskiej (CLAR) w siedzibie nuncjatury apostolskiej • Spotkanie z Konferencją Episkopatu Kolumbii w siedzibie Sekretariatu Episkopatu • Spotkanie z biskupami uczestniczącymi w posiedzeniu generalnym Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej w siedzibie CELAM • Spotkanie z kierownictwem Interamerykańskiej Konferencji Wychowania Katolickiego (CIEK) • Spotkanie z młodzieżą na stadionie Nemesio Camacho
 • 4 lipca
  • TUMACO: Liturgia Słowa na miejskich terenach sportowych
  • POPAYAN: Wizyta w katedrze • Liturgia Słowa
  • CALI: Msza św. dla rodzin • Spotkanie w seminarium z dziećmi należącymi do ruchu Dziecięctwa Misyjnego
 • 5 lipca
  • PEREIRA: Pozdrowienie wiernych na lotnisku Metecana
  • CHINCHINA: Spotkanie z mieszkańcami ocalałymi po wybuchu wulkanu • Modlitwa w intencji ofiar
  • MEDELLIN: Msza św. połączona ze święceniami kapłańskimi 92 diakonów na lotnisku Olaya Herrera • Liturgia Słowa dla mieszkańców ubogich dzielnic miasta na stadionie Atanasio Girardot • Liturgia Słowa w katedrze dla żeńskich zakonów i instytutów
 • 6 lipca
  • LÉRIDA: Przemówienie do osób, które ocalały z katastrofy wulkanicznej
  • ARMERO: Modlitwa w intencji ofiar wulkanu Nevado del Ruiz
  • BUCARAMANGA: Modlitwa Anioł Pański w kaplicy seminaryjnej • Msza św. dla laikatu Kolumbii na terenie dawnego lotniska
  • CARTAGENA: Liturgia Słowa połączona z koronacją wizerunku Matki Bożej Gromnicznej w parku Campo di Chambacu • Przemówienie w sanktuarium św. Piotra Klawera
 • 7 lipca
  • BARRANQUILLA: Liturgia Słowa w katedrze • Ceremonia pożegnalna na lotnisku • Odlot do Saint Lucia

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Trzydziesta podróż apostolska Jana Pawła II poza granice Włoch wiązała się z 400. rocznicą poświęcenia w Chiquinquirá wizerunku Matki Bożej Różańcowej - patronki Kolumbii. Papież w ciągu ośmiu dni przebył ponad 21 tys. kilometrów, odwiedził 13 miejscowości, odprawił 5 mszy św. i wygłosił 34 homilie i przemówienia. Do minimum ograniczył wizyty protokolarne i oficjalne spotkania, poświęcając cały swój czas na spotkania z mieszkańcami Kolumbii. W przemówieniach Papieża przewijało się motto przewodnie podróży: Drogami Kolumbii z pokojem Chrystusa. Spotykając się z duchownymi i zakonnikami w katedrze w Bogocie, Ojciec Święty mówił o wierności kapłańskiej w posłudze ludowi Bożemu. Przemawiając do przedstawicieli świata politycznego i przemysłu, wskazał na niektóre aspekty moralne posłannictwa ludzi, którzy są odpowiedzialni za losy i rozwój kraju. W homilii podczas mszy św. odprawianej O pokój dla Kolumbii w parku Bolivara w Bogocie dał konkretne zalecenia włączenia się w dzieło pokoju. Jan Paweł II zwrócił się także z apelem do wszystkich, którzy wstąpili na ścieżkę guerrilli, aby zwrócili swą energię - inspirującą się, być może, ideałami sprawiedliwości - ku działaniom konstruktywnym i pojednaniu, co rzeczywiście przyczyniłoby się do rozwoju kraju. Wzywam - apelował Papież - do położenia kresu zniszczenia i śmierci tylu niewinnych ludzi we wsiach i w miastach.

Mówiąc podczas spotkania z Konferencją Episkopatu o zadaniach biskupów w Kolumbii, wskazał na trzy priorytety: powołania kapłańskie i zakonne, wychowanie młodzieży i popieranie zaangażowanego laikatu. W klimacie wielkiego entuzjazmu przebiegało spotkanie z młodzieżą na stadionie Nemesio Camacho w Bogocie. Papież apelował do młodych: Nie zaprzedawajcie się bożkom współczesności! Nie wyrzekajcie się tego, co jest najwartościowsze w waszym życiu: tożsamości chrześcijańskiej! Trwajcie niezłomnie przy Panu Bogu (...). W sanktuarium Matki Bożej w Chiquinquirá Papież odprawił uroczystą mszę św. i dokonał aktu powierzenia Kolumbii Matce Bożej. Spotkanie Ojca Świętego z grupą 200 dzieci w Cali było spotkaniem najbardziej entuzjastycznie przyjętym podczas całej pielgrzymki. Papież tak bardzo was kocha - mówił do najmłodszych - że trudno mu od was odejść, że chętnie pozostałby z wami na zawsze.

Szczególną wymowę miało spotkanie z mieszkańcami Chinchiná ocalałymi po wybuchu wulkanu Nevado del Ruiz oraz modlitwa Ojca Świętego w intencji 20 tys. ofiar wybuchu wulkanu 13 XI 1985 zostało zalane lawiną śniegu, błota i skał). Papież modlił się u stóp wielkiego krzyża wzniesionego w miejscu, gdzie wystawał wierzchołek wieży kościelnej. Słowa pociechy i otuchy wygłosił też w Lérida, gdzie miało być zrekonstruowane dawne Armero.

Podczas nawiedzenia sanktuarium św. Piotra Klawera w Cartagenie Ojciec Święty, nawiązując w swym przemówieniu do dawnego niewolnictwa, podjął problem handlu narkotykami, nazywając handlarzy narkotyków handlarzami wolności swych braci, którym niosą zniewolenie (...). Przemówienie do mieszkańców Cartageny było pewnego rodzaju podsumowaniem całej podróży i programem zostawionym Kolumbijczykom. Stajemy czasem wobec wyzwań, jakich nie zna historia, domagających się twórczej syntezy Ewangelii i życia - mówił Papież – Zadaniem Kościoła w Ameryce Łacińskiej, a konkretnie w Kolumbii, jest przeniknięcie chrześcijańskim duchem owych śmiałych i gwałtownych przemian. Każdy chrześcijanin jest wezwany do czynnego, bardziej intensywnego uczestniczenia we wszystkich dziedzinach działalności obecnego społeczeństwa.

(FM)


7 lipca 1986 SAINT LUCIA

Cel pielgrzymki

Utwierdzenie w wierze i umocnienie w dążeniu do pokoju wspólnoty katolickiej w Saint Lucia.

Przebieg wizyty w Saint Lucii

 • 7 lipca
  • CASTRIES: Przylot z Kolumbii. Powitanie na lotnisku Vigie przez władze państwowe i kościelne • Msza św. na terenie Réduit Park • Spotkanie z chorymi w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej • Spotkanie z generalnym gubernatorem sir Allenem Montgomerym Lewisem, reprezentującym brytyjską Królową • Ceremonia pożegnalna na lotnisku Hewanorra i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Saint Lucia jest od 1979 r. niezależnym państwem, należącym do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, położonym w basenie Morza Karaibskiego, w archipelagu Małych Antyli (Wyspy Zawietrzne). Wyznawcy religii katolickiej stanowią 90% mieszkańców tego kraju.

Najważniejszym wydarzeniem tej krótkiej, trwającej zaledwie 6 godzin wizyty złożonej przy okazji 30. podróży apostolskiej do Kolumbii, była msza św. odprawiana w Réduit Park. Ojciec Święty w swojej homilii, nawiązując do początków Kościoła katolickiego na wyspie, mówił o darze wiary, który ukazuje nowy obraz życia i świata. W drugiej części przemówienia zwrócił się do młodzieży: Drodzy młodzi przyjaciele! Przyszłość waszego narodu należy do was, bowiem wy jesteście jego przyszłymi przywódcami. Czyniąc plany na przyszłość i przygotowując się do niej, powinniście dążyć do wielkości, powinniście pragnąć dokonać w waszym życiu rzeczy wielkich. Zwracając się do chorych w katedrze w Castries, Papież zapewniał, że żadne cierpienie nie może przysłonić prawdy wiary, ani pozbawić ludzkiej godności.

Żegnając się na lotnisku Hewanorra, Papież powiedział: Mężczyźni i kobiety, mieszkańcy Saint Lucia, bądźcie w swoim codziennym życiu świadkami Dobrej Nowiny o zbawieniu. I pamiętajcie o tym, że nikt nie jest bardziej szczodry aniżeli Bóg.

(FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 172-175, 257-258. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 649-718. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.IX,2, s. 2-121. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.IX,2, s. 7-224. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II