Pielgrzymka zagraniczna (31)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Trzydziesta pierwsza podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 4 – 7 października 1986. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

4 – 7 października 1986 FRANCJA

Cel pielgrzymki

Udział w obchodach 200. rocznicy urodzin św. Jana Marii Vianney, patrona proboszczów. Beatyfikacja o. Antoine'a Chevriera, apostoła ubogich, prekursora ruchu księży robotników (XIX w.). Spotkania ekumeniczne, m.in. w Taizé.

Przebieg wizyty we Francji

 • 4 października
  • LYON: Lotnisko Satolas, powitanie przez prezydenta Republiki, Episkopat i władze świeckie • Amfiteatr „Trzech Galii" - spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich • Prefektura departamentu Rodanu - spotkanie z władzami świeckimi • Park Euroexpo - msza św. beatyfikacyjna o. Antoine'a Chevriera (ponad 300 tys. wiernych) • Seminarium św. Ireneusza-modlitwa różańcowa transmitowana przez Radio Watykan
 • 5 października
  • TAIZE: Modlitwa ekumeniczna. Spotkanie z młodzieżą • Spotkanie ze wspólnotą Taize
  • PARAY-LE-MONIAL: Plac przed bazyliką- msza św. i Anioł Pański • Klasztor wizytek - modlitwa w Kaplicy Objawień oraz przy grobach św. Małgorzaty Marii Alacoque i bł. Klaudiusza La Colombiere • Spotkanie z generałem jezuitów
  • LYON: Katedra św. Jana - spotkanie z chorymi• Stadion Gerland - spotkanie z młodzieżą • Bazylika Fourviere - spotkanie z zakonnicami i członkiniami instytutów świeckich
 • 6 października
  • DARDILLY: Wizyta w rodzinnym domu św. Jana Marii Vianney
  • ARS: Spotkania z wiernymi • Bazylika - spotkanie z karmelitankami oraz osobami chorymi i starszymi. Modlitwa przy grobie św. Proboszcza • Przewodniczenie dwugodzinnym rekolekcjom • Msza św.
  • LYON: Seminarium - spotkania z Radą duszpasterską i Radą kapłańską • Kaplica seminarium - spotkanie z Episkopatem Francji
 • 7 października
  • ANNECY: Klasztor Nawiedzenia - spotkanie z przedstawicielami Rady kapłańskiej, Rady zakonników oraz Rady świeckich. W sali chóru spotkanie z wizytkami • Bazylika - Liturgia Słowa. Spotkanie z rodzinami zakonnymi • Pole Marsowe - msza św.
  • LYON: Odwiedziny kaplicy Prado Uniwersytetu Katolickiego • Spotkanie z przedstawicielami wspólnot muzułmańskiej i żydowskiej • Ceremonia pożegnania. Odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Pielgrzymka prowadziła śladami świętych: Lyon - męczennicy z II w. i beatyfikowany przez Jana Pawła II o. Antoine Chevrier (XIX w.); Paray-le-Monial - św. Maria Małgorzata Alacoque (XVII w.) i bł. Klaudiusz La Colombiere (XVII w.); Dardilly i Ars - św. Jan Maria Vianney (XVIII/XIX w.), św. Franciszek Salezy i św. Joanna Franciszka de Chantal (XVI/XVII w.). Punktem kulminacyjnym była wizyta w Ars i uczczenie 200. rocznicy urodzin św. Jana Marii Vianney, patrona proboszczów Rzymu i całego katolickiego świata. Za najważniejszy moment całej podróży uważa się papieskie rekolekcje dla kapłanów w Ars. Uczestniczyło w nich ponad 2500 biskupów, księży, diakonów i kleryków oraz członków ich rodzin. Były one szczególnym uczczeniem pamięci świętego Proboszcza. Rozważania Jana Pawła II odnosiły się do istoty powołań kapłańskich i służby kapłanów w Kościele. O istocie tych rozważań świadczy jedna z modlitw wygłoszonych przez Ojca Świętego:

Panie, my wszyscy, jak Apostoł Piotr, usłyszeliśmy w ukryciu naszego życia wezwanie, by opuścić zaciszne wybrzeże i wypłynąć na głębię, by porzucić sieci ludzkich zatrudnień i stać się rybakami ludzi. Poprzez Kościół powołałeś nas, poświęciłeś, namaściłeś Twoim Duchem i wysłałeś, byśmy szli przed Tobą i działali w Twoim imieniu, służąc wszystkim członkom Ludu Bożego, by coraz pełniej mogli przyjmować Twoją naukę i Twoje Boskie życie. Spraw, byśmy nieustannie trwali w dziękczynieniu i troszczyli się o dostosowanie całego naszego życia do świętości tej posługi, który żyjesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.

W przemówieniach wygłaszanych w Ars Papież często mówił o trwającym nieustannie posłannictwie św. Jana Marii Vianney. Do mieszkańców Ars Jan Paweł II powiedział m.in.: Niewątpliwie św. Jan Maria Vianney, który był tu proboszczem, przekazał znak swoim współczesnym, a także następnym pokoleniom, naszemu pokoleniu. Ja sam pozostaję pod silnym wrażeniem tego znaku, pod wrażeniem jego orędzia. Zawsze wywierało ono na mnie wielkie wrażenie i dlatego przybywam tu jako pielgrzym (...).

Do wspólnoty braci w Taize Papież mówił m.in.: Pragnę, by Pan zachował was jako budzącą się wiosnę, by zachował pokornych w ewangelicznej radości i w prostocie braterskiej miłości.

Podczas spotkania z młodzieżą w Lyonie Ojciec Święty prowadził dialog dotyczący racji życia. Mówił m.in.: (...) nie gódźcie się na ustępstwa tam, gdzie chodzi o prawdę, o dobro, o poszanowanie godności człowieka. To są zasady nowego świata. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 415, 419-421 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 145-235. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań xxx, t.IX,2, s.405-498 W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1987, t.IX,2, s.793-969 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa