Pielgrzymka zagraniczna (38)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 


Trzydziesta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 23-27 czerwca 1988 roku. Celem były odwiedziny Austrii. Była to druga wizyta Ojca Świętego w tym kraju.

Cel pielgrzymki

Odwiedzenie wspólnoty katolickiej w Austrii.

Przebieg pielgrzymki

 • 23 czerwca
  • WIEDEŃ: Powitanie na lotnisku Schwechat przez władze kościelne i państwowe Austrii (na czele z prezydentem Kurtem Waldheimem) • Nieszpory w katedrze św. Stefana • Wizyta u prezydenta Austrii • Spotkanie z przedstawicielami rządu i korpusem dyplomatycznym w Wiener Hofburg
 • 24 czerwca
  • WIEDEŃ: Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w siedzibie nuncjatury apostolskiej
  • EISENSTADT: Msza św. na lotnisku Eisenstadt-Trausdorf
  • MAUTHAUSEN: Odwiedzenie dawnego obozu koncentracyjnego (modlitwa w kaplicy nad krematorium, przemówienie)
  • SALZBURG: Spotkanie z Konferencją Episkopatu Austrii w klasztorze kapucynów
 • 25 czerwca
  • ENNS LORCH: Odwiedzenie bazyliki św. Wawrzyńca w Lorch, na przedmieściach Enns • Liturgia Słowa na placu przy bazylice
  • GURK: Modlitwa przy grobie św. Emmy w krypcie katedry • Msza św. na placu przed katedrą
 • 26 czerwca
  • SALZBURG: Liturgia Słowa - spotkanie z chorymi i osobami w podeszłym wieku w katedrze • Msza św. na Residenzplatz (po niej Anioł Pański) • Spotkanie z młodzieżą w siedzibie centrum św. Marka • Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki w Wielkim Pałacu Festiwalowym • Spotkanie ekumeniczne w Christuskirche
 • 27 czerwca
  • INNSBRUCK: Msza św. na stadionie Bergisel (po niej modlitwa Anioł Pański) • Spotkanie z dziećmi w Eisstadion • Uroczyste nabożeństwo maryjne w bazylice Wilten • Oficjalne pożegnanie na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Tematem drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Austrii były słowa: Tak wobec wiary, tak wobec życia (Ja zum Glauben, ja zum Leben). Papież w ciągu pięciu dni pielgrzymki odwiedził 7 miejscowości, odprawił 4 msze św. i wygłosił 21 przemówień. Spotkał się z prezydentem Austrii, Konferencją Episkopatu Austrii, przedstawicielami rządu i korpusem dyplomatycznym. Specjalne spotkania Ojciec Święty odbył z chorymi, młodzieżą, przedstawicielami świata nauki i sztuki oraz z dziećmi. Przewodniczył także nabożeństwu ekumenicznemu w Christuskirche w Salzburgu. Tematem spotkania w Eisenstadt były słowa: Św. Marcin, patron Burgenlandu. W swej homilii Ojciec Święty przypomniał zgromadzonym o otwartości na Boże wezwanie, stawiając za wzór postać św. Marcina. Szczególnie przejmującym momentem pielgrzymki było odwiedzenie dawnego obozu koncentracyjnego w Mauthausen Papież modlił się tam w kaplicy, następnie poświęcił krzyż wzniesiony przed jej wejściem oraz wygłosił przemówienie oparte na Lamentacjach Jeremiasza, w którym apelował do wiernych: Módlcie się za wszystkie ofiary niesprawiedliwej przemocy, z wczoraj i dziś - i módlcie się też za ich oprawców. W Lorch Papież odwiedził bazylikę św. Wawrzyńca z relikwiami św. Floriana, które przekazał, kiedy był arcybiskupem w Krakowie. Podczas Liturgii Słowa na placu przed bazyliką młodzież wykonała specjalnie skomponowaną na to spotkanie suitę, którą Ojciec Święty serdecznie skwitował słowami: Nasze nabożeństwo było nabożeństwem rozmowy, a człowiek mówi całym sobą, duszą i ciałem. Mottem spotkania na stadionie Bergisel w Innsbrucku były słowa: Żywa wiara - ojczyzna godna człowieka - odwaga jutra. Papież, rozwijając te słowa, wyjaśniał: Ojczyzna oznacza odpowiedzialne kształtowanie środowiska zamieszkania i środowiska pracy, oznacza uważną troskę o niedziele i dni świąteczne, oznacza kultywowanie gościnności, pomocy sąsiedzkiej, kultury politycznej. W niezwykle radosnej atmosferze przebiegło spotkanie z dziećmi w Innsbrucku. Podczas tego święta dzieci Papież prosił, aby były apostołami Chrystusowej prawdy. Kończąc podróż, na lotnisku w Innsbrucku apelował do Austriaków: (...) ten kraj, obdarzony tak wieloma przymiotami naturalnymi, potrzebuje przede wszystkim żywej wiary i waszego apostolatu (...). (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.377, 379-381 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 227-280. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Materiały filmowe

Materiały tekstowe

Zobacz także