Pielgrzymka zagraniczna (46)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 

Czterdziesta szósta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 21 – 22 kwiecień 1990. Celem były odwiedziny Czech (ówczesnej Czechosłowacji).


Cel pielgrzymki

Odwiedzenie wspólnoty katolickiej w Czechosłowacji.

Przebieg pielgrzymki

 • 21 kwietnia
  • PRAGA: Powitanie na lotnisku Ruzyně przez władze kościelne i państwowe Czechosłowacji (na czele z prezydentem Vaclavem Havlem) • Spotkanie w katedrze św. Wita z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i laikatem • Przekazanie orędzia dla Konferencji Episkopatu Czechosłowacji • Msza św. na błoniach Letna • Spotkanie z prezydentem na Hradczanach • Spotkanie z przedstawicielami wyznań chrześcijańskich oraz intelektualistami
 • 22 kwietnia
  • WELEHRAD: Msza św. dla mieszkańców Moraw • Modlitwa Regina coeli, zapowiedź zwołania Specjalnego Synodu poświęconego Europie
  • BRATYSŁAWA: Msza św. na lotnisku Vajnori dla mieszkańców Słowacji • Oficjalne pożegnanie na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Pielgrzymka Papieża do Czechosłowacji była jedną z najważniejszych jego podróży apostolskich. Ojciec Święty odwiedził kraj, w którym od 1950 r. Kościół katolicki był z niezwykłą zaciętością prześladowany przez ówczesne władze komunistyczne. Dopiero na kilka miesięcy przed wizytą Jana Pawła II ujawniły się działające przez ponad czterdzieści lat w ukryciu zgromadzenia zakonne, 9 III 1990 powstała Konferencja Episkopatu Czechosłowacji, a zaledwie dwa dni przed przylotem Papieża do Pragi, tj. 19 IV 1990 zostały przywrócone stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Czechosłowacką Republiką Federacyjną. W swoich przemówieniach Papież nawiązał do problemów odradzającego się Kościoła w Czechosłowacji Papież w ciągu krótkiego, dwudniowego pobytu w Czechosłowacji odprawił 3 msze św. i wygłosił 11 przemówień. Bardzo długą rozmowę przeprowadził z prezydentem Vaclavem Havlem, który jak sam powiedział w przemówieniu powitalnym – jeszcze przed sześcioma miesiącami był uwięziony jako wróg swojego państwa, dziś jako jego prezydent wita pierwszego Papieża w dziejach katolickiego Kościoła, który stanął na ziemi, gdzie leży to państwo. Papież spotkał się także z kapłanami, osobami zakonnymi, przedstawicielami świata kultury oraz różnych Kościołów i wyznań. W pierwszej, odprawianej przez Papieża mszy św. na ziemi czeskiej uczestniczyło ponad 200 rys. wiernych. W homilii Jan Paweł II wezwał do Dziesięciolecia Duchowej Odnowy Narodu.

Centralnym wydarzeniem tej podróży apostolskiej była msza św. w sanktuarium przechowującym szczątki św. Metodego w Welehradzie, w której uczestniczyło ponad pół miliona wiernych. W swojej homilii Papież nawiązał do sięgającej IX w. wielkiej tradycji tego miejsca jako ośrodka pielgrzymkowego, nazywając go kamieniem węgielnym europejskiej jedności. Spotykając się z Konferencją Episkopatu Czechosłowacji, Ojciec Święty przekazał biskupom orędzie, w którym nawiązał do ateistycznej ideologii, jaką przemocą przez dziesięciolecia narzucały ówczesne władze państwowe, a także nakreślił zadania stojące przed nimi na najbliższe lata.

Ostatnim wydarzeniem liturgicznym pielgrzymki była msza św. na lotnisku Vajnori w Bratysławie, na którą przybyło ok. miliona osób. Papież w swej homilii oddał hołd pamięci osobom, które w okresie komunistycznym były poniżane, szykanowane i cierpiały za swoją wiarę. Myśl biegnie w tym miejscu ku tak wielu ludziom - mówił Papież - którzy również na Słowacji wyznawali przez te lata swoją wiarę, chociaż wystawiali się przez to na niebezpieczeństwo. Zwracając się do premiera rządu Mariana Calfa, podczas ceremonii pożegnalnej Papież powiedział: W ciągu ostatnich czterdziestu - czterdziestu pięciu lat wierzący byli uważani niejako za obywateli drugiej kategorii. Dzisiaj uświadamiam sobie wyraźnie, że już tak nie jest i nigdy już tak nie będzie. Zakończył zaś swoje przemówienie słowami Niech Bóg błogosławi narodom tego wspaniałego i drogiego mi kraju. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 401-403. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 759-796. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XIII,1, s.937-1003. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa