Pielgrzymka zagraniczna (63)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sześćdziesiąta trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 11-21 stycznia 1995 roku. Celem były odwiedziny Filipin, Papui-Nowej Gwinei, Australii oraz Sri Lanki.

Przebieg pielgrzymki

12-16 stycznia 1995 FILIPINY

Cel pielgrzymki

Obchody 400-lecia ustanowienia pierwszej prowincji kościelnej na Filipinach oraz uczestnictwo w obchodach X Światowego Dnia Młodzieży, na temat: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21).

Przebieg wizyty na Filipinach

 • 12 stycznia
  • MANILA: Przylot Jana Pawła II i powitanie na lotnisku przez kardynałów z Filipin, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. świeckich kard. Eduardo Francisco Pironio, nuncjusza apostolskiego abpa Gian Vincenzo Ramosa, prezydenta republiki gen. Fidela Valdeza Ramosa z małżonką oraz korpus dyplomatyczny akredytowany na Filipinach • Przejazd do nuncjatury
 • 13 stycznia
  • MANILA: Wizyta u prezydenta Ramosa • Spotkanie na Uniwersytecie św. Tomasza w Manilii • Msza św. dla uczestników Międzynarodowego Forum Młodzieży • Wieczorem Papież skierował przesłanie do młodzieży uczestniczącej w drodze krzyżowej • Papieskie orędzie do katolików w Azji, a w szczególności w Chinach, skierowane za pośrednictwem Radia Veritas[1].
 • 14 stycznia
  • MANILA: Msza św. na placu Philippine Internatinal Convention Center z okazji 400-lecia ustanowienia na Filipinach arcybiskupstwa w Manili oraz poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego • Spotkanie ze 115 biskupami filipińskimi • Udział w uroczystościach 25-lecia powstania Radia Veritas • Spotkanie z młodzieżą w Rizal Park w czasie czuwania modlitewnego
 • 15 stycznia
  • MANILA: Msza św. w Rizal Park na zakończenie X Światowego Dnia Młodzieży • W gmachu Seminarium Duchownego św. Karola Boromeusza spotkanie z biskupami zgromadzonymi na sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) z okazji 25-lecia jej powstania

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Filipiny były pierwszym krajem na trasie 63. podróży apostolskiej Jana Pawła II. W programie tej pielgrzymki było odwiedzenie Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki. Druga podróż apostolska na Filipiny miała zupełnie inny charakter niż poprzednia. Przede wszystkim wizyta miała miejsce w kraju, w którym dokonały się demokratyczne przemiany.

Program papieskiej wizyty nie był tak bogaty jak poprzednio. Obejmował uczestnictwo w zgromadzeniach liturgicznych związanych z dwoma ważnymi wydarzeniami: 400-leciem metropolii w Manili oraz z obchodami X Światowego Dnia Młodzieży. Podczas audiencji generalnej 1 II 1995 Jan Paweł II podał czynniki, które zadecydowały o wyborze Manili na miejsce spotkania młodych: Można zatem powiedzieć, że światowa pielgrzymka młodzieży na Filipiny niejako podjęła po czterech stuleciach tamtą misyjną fazę pielgrzymowania Kościoła, która doprowadziła do powstania pierwszej prowincji kościelnej na Dalekim Wschodzie. Tak więc X Światowy Dzień Młodzieży na Filipinach miał swój wymiar historyczny. Wzięli w nim udział przedstawiciele 105 krajów świata. W przesłaniu do modlącej się młodzieży Jan Paweł II powiedział: Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wpływa na całą ludzką historię i dotyka każdego człowieka, ma moc przynieść nam pełnię życia, której wszyscy pragniemy, dążąc do spełnienia i szczęścia.

Ważnym wydarzeniem było również pasterskie orędzie skierowane do katolików w Chinach za pośrednictwem Radia Veritas. Jan Paweł II powiedział: Każdego dnia modlę się za was prosząc Pana, aby pomógł wam wytrwać w jedności jako żywe członki jednego mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. W dalszej części wypowiedzi podkreślił znaczenie, jakie dla katolików ma utrzymanie jedności z Rzymem.

W homilii na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży Papież podkreślił, że w Posłannictwie Chrystusa uczestniczy każdy chrześcijanin w sposób sobie właściwy i niepowtarzalny. Zachęcał młodzież, aby zachowywała czwarte przykazanie oraz nie pozostawała pod wpływem mód i tendencji nagłaśnianych przez środki masowego przekazu.

W czasie spotkania z przedstawicielami Federacji Konferencji Episkopatów Azji Jan Paweł II powiedział: Proszę was o przywiązywanie wielkiej wagi do ewangelizacji misyjnej w waszych programach duszpasterskich: w katechezie, w przepowiadaniu, w formacji kapłanów, w kształceniu zakonników, w apostolstwie rodzin i młodych, w opracowywaniu kryteriów rozmieszczenia personelu, w podziale zasobów i modlitwie, którą chrześcijanie powinni zawsze ofiarować w intencji szerzenia wiary. Wszyscy wierni, stowarzyszenia i wspólnoty powinni zadać sobie pytanie, czy mogą uczynić jeszcze więcej, aby otworzyć Chrystusowi drzwi Azji.

(EB-W)


16-18 stycznia 1995 PAPUA-NOWA GWINEA

Cel pielgrzymki

Beatyfikacja Piotra To Rota, umocnienie chrześcijan jako świadków Jezusa Chrystusa.

Przebieg wizyty w Papui-Nowej Gwinei

 • 16 stycznia
  • PORT MORESBY: Przylot z Filipin. Powitanie Ojca Świętego na lotnisku, w którym uczestniczyli m.in.: gubernator generalny Wiwa Korowi, nuncjusz apostolski abp Ramiro Maliner Ingles, przewodniczący Konferencji Episkopatu Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona, bp James Barnes OFM • W kościele Maryi Wspomożycielki Wiernych spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i przedstawicielami laikatu
 • 17 stycznia
  • PORT MORESBY: Msza św. na stadionie, podczas której Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Piotra To Rota • Wizyta u generalnego gubernatora • Spotkanie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona
 • 18 stycznia
  • PORT MORESBY: Prywatne spotkanie w nuncjaturze z premierem Papui-Nowej Gwinei Juliusem Chanem, a później z Rufiną – córką bł. Piotra To Rota oraz z przedstawicielami wiernych z Rakunai • Liturgia Słowa w kościele Św. Józefa w czasie spotkania z chorymi • Pożegnanie i odlot do Australii

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Papua-Nowa Gwinea była drugim po Filipinach krajem odwiedzonym przez Ojca Świętego podczas jego 63. pielgrzymki apostolskiej. Stąd Papież udał się jeszcze do Australii i Sri Lanki.

Najważniejszym wydarzeniem w czasie papieskiej pielgrzymki do Papui-Nowej Gwinei, a zarazem jej głównym celem była beatyfikacja Piotra To Rota. W przemówieniu powitalnym Papież przedstawił główne motywy swojej podróży. Moja wizyta ma podwójny charakter, przybywam do moich sióstr i braci katolików, mieszkańców tego młodego kraju, jako Następca św. Piotra, któremu Bóg powierzył szczególną posługę szerzenia wiary apostolskiej i zachowania jedności Ludu Bożego w miłości.

Papież w homilii przedstawił nowego błogosławionego jako przykład dla katechetów i małżonków. Tak scharakteryzował jego sylwetkę: Bł. Piotr rozumiał wartość cierpienia. Czerpiąc natchnienie z wiary w Chrystusa umiał być oddanym mężem, kochającym ojcem i gorliwym katechetą, znanym z dobroci, łagodności i wrażliwości na cierpienie innych. W dalszej części podkreślił, jak wielką rolę w kształtowaniu osobowości błogosławionego miała codzienna msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed odlotem Papież spotkał się z chorymi.

(EB-W)


18-20 stycznia 1995 AUSTRALIA

Cel pielgrzymki

Wskazanie potrzeby odnowy duchowej kraju w obliczu kryzysu kultury, beatyfikacja sługi Bożej Marii MacKillop.

Przebieg wizyty w Australii

 • 18 stycznia
  • SYDNEY: Przylot z Papui-Nowej Gwinei. Powitanie na lotnisku, w którym udział wzięli m.in. metropolita Sydney kard. Edward Bede Clancy, nuncjusz apostolski abp Franco Brambilla, gubernator generalny William George Hayden oraz premier rządu Paul Keating • Spotkanie z mieszkańcami miasta w parku Sydney Domain
 • 19 stycznia
  • SYDNEY: Wspólna modlitwa brewiarzowa w katedrze z siostrami ze zgromadzenia założonego przez sługę Bożą Marię MacKillop • Wizyta u gubernatora • Nawiedzenie grobu Marii MacKillop w kaplicy domu macierzystego zgromadzenia • Zwiedzenie muzeum Powerhouse • Msza św. beatyfikacyjna odprawiona na terenie hipodromu Randwick Racecourse. W uroczystości wzięło udział ok. 300 tys. osób
 • 20 stycznia
  • SYDNEY: Msza św. w kaplicy domu kanoników katedralnych • Ceremonia pożegnalna na lotnisku • Odlot do Sri Lanki

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Trasa 63. pielgrzymki apostolskiej wiodła od Filipin i Papui-Nowej Gwinei do Australii, a kończyła się w Sri Lance.

Program drugiej papieskiej wizyty w tym kraju był mniej rozbudowany. Koncentrował się głównie na beatyfikacji sługi Bożej Marii MacKillop. Nawiązując do postaci błogosławionej, Papież wzywał naród australijski do odnowy moralnej i duchowej. W czasie ceremonii powitalnej powiedział m.in.: Drodzy australijscy przyjaciele, wasza rodaczka (...) ukazuje wam drogę do odnowy moralnej i duchowej: była kobietą odważną, która umiała postawić duchowe i materialne dobro innych ponad wszelkimi ambicjami osobistymi czy własną korzyścią. Hołd, jaki Kościół złoży Marii MacKillop, zaliczając ją do grona błogosławionych, jest w pewnym sensie hołdem złożonym Australii i jej mieszkańcom.

Kontynuacją tego nauczania była homilia wygłoszona podczas mszy św. beatyfikacyjnej. Podobnie jak w czasach Marii MacKillop, tak i dzisiaj chrześcijańska wspólnota żyje wśród wielu współczesnych "pustyń": są nimi ugory obojętności i nietolerancji, pustkowia rasizmu i pogardy dla innych, jałowe ziemie egoizmu i niewiary; pustynią jest grzech we wszystkich jego formach i przejawach oraz zgorszenie grzechem, zwielokrotnione przez środki społecznego przekazu.

Na zakończenie pielgrzymki Papież mówił do Australijczyków: Pamiętajcie, że wasze umiłowanie wolności i sprawiedliwości nie wyda owoców, jeśli nie zachowacie szacunku dla świętości życia i godności każdego człowieka, stworzonego na Boży obraz i podobieństwo.

(EB-W)


20-21 stycznia 1995 SRI LANKA

Cel pielgrzymki

Beatyfikacja o. Józefa Vaza.

Przebieg wizyty w Sri Lance

 • 20 stycznia
  • KOLOMBO: Przylot z Australii. Powitanie na lotnisku przez szefa protokołu, nuncjusza apostolskiego abpa Osvaldo Padillę i abpa Kolombo Nicholasa Marcusa Fernardo • Powitanie Ojca Świętego w rezydencji przez panią prezydent Chadariki Ban-daranaike Kumaratunga. W ceremonii wzięli udział: premier Sirmavo Bandaranaike, Episkopat oraz korpus dyplomatyczny akredytowany na Sri Lance • W katedrze św. Łucji spotkanie z duchowieństwem, osobami zakonnymi i przedstawicielami laikatu
 • 21 stycznia
  • KOLOMBO: Spotkanie w nuncjaturze z przedstawicielami innych wspólnot religijnych • Msza św. nad brzegiem morza, w czasie której Jan Paweł II beatyfikował o. Józefa Vaza • W siedzibie arcybiskupa spotkanie z Konferencją Episkopatu Sri Lanki • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Dwudniowa wizyta w Sri Lance stanowiła zakończenie 63. podróży apostolskiej, którą Papież rozpoczął 12 stycznia na Filipinach. W drodze do Sri Lanki odwiedził również Papuę-Nową Gwineę i Australię.

Sri Lanka to kraj dwu ras i czterech religii, o bogatej historii. Jest również krajem, w którym trwa wojna domowa. Pomimo że walczące strony wyznają odmienne religie (Syngalezi – buddyzm, a Tamilowie – hinduizm), nie ma ona charakteru konfliktu religijnego.

Chrześcijanie stanowią niewielki odsetek mieszkańców. Chrześcijaństwo dotarło na wyspę za pośrednictwem perskich nestorian, prawdopodobnie w VI w. Kolejną próbę ewangelizacji podjęto w XVI w. Z tym okresem działalności misyjnej związana jest postać o. Józefa Vaza (1651-1711), którego Jan Paweł II beatyfikował w Kolombo w czasie swojej podróży apostolskiej. Tak powiedział do zebranych: O. Józef Vaz słusznie jest uważany za drugiego założyciela Kościoła w waszym kraju. Jako gorliwy kapłan Jezusa Chrystusa przybył ze swoich rodzinnych Indii do tego kraju o dawnych tradycjach duchowych, do ziemi przenikniętej czcią dla Sanyasi - męża świętego, męża Bożego. Zwrócił się do katolików na Sri Lance z następującym przesłaniem: o. Józef Vaz powinien być dla was natchnieniem, byście stawali się niestrudzonymi i pełnymi ducha świadkami Ewangelii w swoich rodzinach i społecznościach.

W czasie swojego krótkiego pobytu na Sri Lance Papież spotkał się również w duchowieństwem oraz zwierzchnikami innych wspólnot wyznaniowych. W czasie tych spotkań podkreślał wartość inkulturacji oraz dialogu międzyreligijnego, który przynosi bardzo cenne owoce, ponieważ pozwala wyznawcom różnych religii odkrywać wspólne elementy ich życia duchowego, a zarazem rozeznać dzielące ich różnice. W swoich wystąpieniach Jan Paweł II apelował o pokojowe zakończenie istniejącego od lat w tym kraju konfliktu etnicznego.

(EB-W)

Dodatkowe informacje - od Redakcji

 • Spotkanie 15 stycznia 1995 w Manili zgromadziło wg różnych szacunków od 4 do 5 milionów uczestników i jest uważane za największe zgromadzenie ludzkie w historii
 • W styczniu 2015 papież Franciszek powtórzył odwiedziny Jana Pawła II na Sri Lance i Filipinach sprzed 20 lat. Na Sri Lance kanonizował o. Józefa Vaza, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w styczniu 1995 roku.

Przypisy

 1. wg strony watykańskiej to orędzie datowane jest na dzień następny - 14 stycznia - być może różnica wynika z różnic stref czasowych Manili i Rzymu - przypis Redakcji WikiJP2

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 316, 319-321, 298, 300-301, 284, 288-289, 359-361. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XII, s. 239-242, 189-202, 1037-1040, 1053-1056. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XVIII,1, s.81-251. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II