Pielgrzymka zagraniczna (94)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dziewięćdziesiąta czwarta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 23 – 27 czerwca 2001. Celem były odwiedziny Ukrainy. Była to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

23 – 27 czerwca 2001 UKRAINA

Cel pielgrzymki

Podróż śladami misjonarzy wysłanych przez Kościoły Wschodu i Zachodu, aby głosili Ewangelię; utwierdzenie w wierze braci i sióstr z Kościoła katolickiego; rozbudzenie ekumenizmu.

Przebieg wizyty na Ukrainie

 • 23 czerwca
  • KIJÓW: Powitanie na lotnisku w Boryspolu, w którym uczestniczył prezydent Leonid Kuczma oraz przedstawiciele duchowieństwa • Obiad i odpoczynek w nuncjaturze apostolskiej • Modlitwa przed wizerunkiem Matki Bożej Zarwanickiej w greckokatolickiej katedrze pw. św. Mikołaja • Spotkanie Ojca Świętego z prezydentem Leonidem Kuczmą i premierem Anatolijem Kinachem • Spotkanie w kijowskim pałacu Marijskim z przedstawicielami kultury, polityki, nauki i biznesu • Spotkanie z biskupami obrządku łacińskiego i greckokatolickiego w nuncjaturze
 • 24 czerwca
  • KIJÓW: Msza św. w obrządku łacińskim na lotnisku Czajka (wzięło w niej udział ok. 150 tys. wiernych) • Anioł Pański • Obiad i spotkanie w nuncjaturze z członkami Episkopatu Ukrainy • Spotkanie w Filharmonii Narodowej z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych
  • KIJÓW BYKOWNIA: Nawiedzenie miejsca zwanego „ukraińskim Katyniem", w którym w latach 1937-1941 komuniści zamordowali ok. 7 tys. osób
 • 25 czerwca
  • KIJÓW: Prywatna msza św. w nuncjaturze apostolskiej • Msza św. w obrządku bizantyńskim na lotnisku Czajka
  • KIJÓW BABI JAR: Modlitwa w miejscu kaźni ukraińskich Żydów
  • KIJÓW: Pożegnanie w nuncjaturze • Odlot do Lwowa
  • LWÓW: Przylot i wjazd do centrum miasta
 • 26 czerwca
  • LWÓW: Msza św. w obrządku łacińskim na hipodromie przy ul. Stryjskiej, w czasie której Papież beatyfikował abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego (wzięło w niej udział ok. 300 tys. wiernych) • Obiad w Seminarium Duchownym (obrządku łacińskiego) w Brzuchowicach • Spotkanie z młodzieżą na placu przed cerkwią Narodzenia Bogarodzicy Maryi na Sichowie
 • 27 czerwca
  • LWÓW: Prywatna msza św. w Pałacu św. Jura • Msza św. w obrządku bizantyńskim na hipodromie przy ul. Stryjskiej, podczas której Papież beatyfikował 28 sług Bożych • Obiad w Pałacu św. Jura z katolickimi biskupami Ukrainy • Pożegnanie i przejazd na lotnisko • Ceremonia pożegnalna na lotnisku lwowskim • Odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Chrześcijaństwo na ziemi ukraińskiej ma ponad 1000-letnią historię, a stolica tego kraju - Kijów - uważana jest za kolebkę chrześcijaństwa w Europie Wschodniej. W czasie rządów komunistycznych na terenie Ukrainy władze prześladowały Kościoły. Wiele osób duchownych, jak i świeckich zostało zamordowanych bądź zmarło w wyniku nieludzkich przesłuchań lub też zesłano ich do łagrów na Syberii.

Obecnie na terenie Ukrainy 50% ogółu ludności utożsamia się z prawosławiem. Na terenie kraju działają trzy niezależne od siebie i skłócone wspólnoty prawosławne: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Około 11% całej populacji należy do Kościoła katolickiego, który funkcjonuje w dwóch obrządkach: łacińskim (Kościół rzymskokatolicki) i bizantyńskim (Ukraiński Kościół greckokatolicki). Działa również ok. 50 protestanckich związków wyznaniowych i wspólnot zaliczanych do nowych ruchów religijnych. Szacuje się, że 34-37% ogółu ludności Ukrainy jest niewierzących. W porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi wchodzącymi wcześniej w skład Związku Radzieckiego odsetek osób niewierzących nie jest wysoki, gdyż np. na Białorusi kształtuje się na poziomie ok. 50%.

Podczas powitania na lotnisku Jan Paweł II jasno sprecyzował jeden z celów swojej podróży na Ukrainę. Powiedział: Przybywam jako brat w wierze, aby uściskać tak licznych chrześcijan, którzy pośród najsroższego ucisku wytrwali w wierności dla Chrystusa. Potwierdzeniem tych słów były beatyfikacje oraz modlitwa w miejscach związanych z męczeństwem narodu. Papież modlił się przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w kijowskim Parku Chwały, w Bykowni - miejscu, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła 150 tys. osób zamordowanych przez komunistów, a także w Babim Jarze, gdzie wraz z rabinem Jakowem Bliechem odmówił modlitwę za zmarłych.

We Lwowie podczas mszy św. w obrządku łacińskim Jan Paweł II beatyfikował abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Natomiast w czasie mszy św. w obrządku bizantyńskim beatyfikowani zostali biskupi: Mikołaj (Mykołaj) Czarnecki (1884-1959), Grzegorz (Hryhorij) Chomyszyn (1867-1947), Jozafat (Josafat) Kocyłowski (1876-1947), Symeon Łukacz (1893-1964), Bazyli (Wasyl) Wieliczkowski (1903-1973), Jan (Iwan) Sleziuk (1896-1973), Nikita (Mykyta) Budka (1877-1949), Grzegorz (Hryhorij) Łakota (1883-1950), Teodor Romża (1911-1947); księża: Mikołaj (Mykoła) Konrad (1876-1941), Andrzej (Andrij) Iszczak (1887-1941), Roman Łysko (1914-1949), Mikołaj (Mykoła) Cegielski (1896-1951), Piotr (Petro) Werhun (1890-1957), Aleksy (Ołeksij) Zarycki (1912-1963), Emilian (Emilijan) Kowacz (1884-1944); zakonnicy: Leonid (Leoncjusz) Fiodorow (1879-1935), Klemens (Kłymentij) Szeptycki (1869-1951), Seweryn (Sewerijan) Baranyk (1889-1941), Joachim (Jakym) Seńkowski (1896-1941), Zenobiusz (Zynowij) Kowałyk (1903-1941), Witalis (Witalij) Bajrak (1907-1946), Jan (Iwan) Ziatyk (1899-1952); siostry zakonne: Tarsycja-Olga (Tarsykija-Olha) Maćkiw (1919-1944), Olimpia-Olga (Olimpija-Olha) Bida (1903-1952), Laurencja-Leokadia (Ławrentija-Łeokadija) Harasymow (1911-1952), Jozafata (Josafata) Hordaszewska (1869-1919); osoba świecka: Włodzimierz (Włodymyr) I. Pryjma (1906-1941). Prawie wszyscy nowi błogosławieni zginęli w wyniku prześladowań religijnych w latach 30. oraz po zakończeniu II wojny światowej.

W czasie swojego pobytu Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami władzy, świata kultury i nauki, z młodzieżą oraz z członkami innych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Podczas swoich wystąpień Papież wielokrotnie podkreślał znaczenie wzajemnego poszanowania, współpracy i jedności.

W uroczystych mszach św. z udziałem Ojca Świętego uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale również pielgrzymi z sąsiednich krajów: Białorusi, Polski, Litwy, Węgier, Mołdawii, Gruzji, Rumunii i Słowacji. (EB-W)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.538-541 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 851-889. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XXIV,1, s.1253-1367 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II