1920

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1920»1921»1922

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

 • 20 czerwca - mały Karol otrzymuje w kościele parafialnym w Wadowicach chrzest z rąk kapelana wojskowego ks. Franciszka Żaka. Rodzicami chrzestnymi byli: szwagier matki - Józef Kuczmierczyk oraz siostra matki - Maria Wiadrowska.

Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić w Imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

— Przemówienie Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r., Radzymin, 13 czerwca 1999


Ważne wydarzenia w Polsce

 • 15 stycznia - wprowadzenie marki polskiej jako waluty obowiązującej w Polsce
 • 10 lutego - zaślubin Polski z morzem w Pucku dokonał gen. Józef Haller. Polska zgodnie z traktatem wersalskim odzyskuje dostęp do Bałtyku;
 • 19 marca - Józef Piłsudski został Pierwszym Marszałkiem Polski
 • 10 czerwcawojna polsko-bolszewicka: wojska polskie i ukraińskie na skutek ofensywy Armii Czerwonej wycofały się z Kijowa;
 • 4 lipca – wojna polsko-bolszewicka: ruszyła ofensywa Tuchaczewskiego. W ciągu dwóch tygodni bolszewicy zajęli Mińsk, Wilno, Grodno i Pińsk.
 • 11 lipca – na Warmii, Mazurach i Powiślu odbył się plebiscyt. Zdecydowana większość opowiedziała się za przynależnością terenów plebiscytowych do Niemiec (tylko ok. 3,5% głosów za przynależnością do Polski).
 • 14 lipca – wojna polsko-bolszewicka: oddziały polskie po walkach z Litwinami i bolszewikami wycofane zostały z Wilna.
 • 24 lipca – został powołany Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem jako premierem. Członkami rządu byli także m.in. Ignacy Daszyński, Gabriel Narutowicz i Maciej Rataj.
 • 27 lipca- wojna polsko-bolszewicka: w obliczu ciężkiej sytuacji na froncie i zagrożenia kraju Episkopat oddał Polskę pod opiekę Matki Boskiej.
 • 30 lipca – w Białymstoku polscy komuniści (m.in. F.Dzierżyński, J.Marchlewski i F. Kon) ogłosili przejęcie władzy w Polsce przez Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (ros. Польревком) - stworzony w rzeczywistości 23 lipca w Smoleńsku, za zgodą władz RKP(b) w Moskwie (z przekształcenia Biura Polskiego przy Komitecie Centralnym partii bolszewickiej). Komitet ten ogłosił Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, w którym zapowiedział utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej;
 • 12 sierpnia – wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się bitwa warszawska, zakończona zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami Armii Czerwonej.
 • 15 sierpniawojna polsko-bolszewicka: w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas bitwy warszawskiej polskim oddziałom udało się powstrzymać ofensywę bolszewicką.
 • 19 sierpnia/20 sierpnia – w nocy z 19 na 20 sierpnia rozpoczęło się II powstanie śląskie.
 • 22 sierpnia - w wyniku zwycięskiej kontrofensywy wojsk polskich, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski w pośpiechu opuścił Białystok wraz z wycofującymi się wojskami bolszewickimi, udając się do Mińska. Wkrótce został rozwiązany a jego członkowie zostali przydzieleni do sztabów frontowych lub obozów jenieckich w celu werbowania ochotników do Polskiej Armii Czerwonej;
 • 25 sierpnia
  • zakończyła się bitwa warszawska.
  • wojsko litewskie zajęło Wilno.
  • na rozkaz polskiego dowództwa zakończono II powstanie śląskie.
 • 20 września – wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się bitwa nad Niemnem (trwała do 26 września).
 • 7 października – w Suwałkach podpisane zostało porozumienie, na mocy którego Wilno miało przypaść Litwie.
 • 9 października – bunt Żeligowskiego: wojsko polskie zajęło Wilno i okolice.
 • 12 października - wojna polsko-bolszewicka: w Rydze podpisano polsko-radziecki preliminaryjny traktat pokojowy.
 • 15 listopada – oficjalnie powstało Wolne Miasto Gdańsk.

Ważne wydarzenia w świecie

 • 16 stycznia - wprowadzenie prohibicji w Stanach Zjednoczonych.
 • 21 stycznia – w Paryżu zakończyła się konferencja pokojowa po I wojnie światowej. Wzięło w niej udział 27 zwycięskich państw, wśród nich Polska reprezentowana przez Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz Władysława Grabskiego. Państwa pokonane w I wojnie światowej - (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria) - nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko do podpisania traktat, zwany Traktatem wersalskim. W konferencji nie uczestniczyła Rosja Radziecka, ze względu na to, że mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który podpisał osobny pokój z Niemcami.
 • 15 marca – w niemieckim Zagłębiu Ruhry została sformowana 50 tys. komunistyczna Armia Czerwona Zagłębia Ruhry, zagrażająca - obok ofensywy bolszewickiej w wojnie z Polską - rozprzestrzenieniem się komunizmu w całej Europie.
 • 20 kwietnia - rozpoczęły się VII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii.
 • 10 lipca - rząd Francji ustanowił dzień śmierci Joanny d’Arc (30 maja 1431) narodowym świętem Francji.
 • 20 sierpnia – w Detroit w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie komercyjna stacja radiowa.
 • 11 listopada – w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy pochowano Nieznanego Żołnierza w Opactwie Westminsterskim, a w ślad za tym analogiczne groby zaczęły stawiać inne kraje.
 • 15 listopada – w Genewie odbyło się pierwsze zgromadzenie Ligi Narodów.

Ważne wydarzenia w Kościele

Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś