1951

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1949 « 1950 « 1951 » 1952 » 1953

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

  • 1 lutego - pobłogosławienie przez ks. Karola Wojtyłę małżeństwa Stanisława Balewicza i Marii Dzikówny w kościele św. Floriana w Krakowie. Oboje byli wówczas związani z Teatrem Rapsodycznym;
  • 26 sierpnia - ślub Stanisława Świątka i Zofii Zorek - ostatni błogosławiony przez ks. Wojtyłę jako wikariusza;
  • 27 sierpnia - ks. Karol Wojtyła chrzci Danutę Mordel - to ostatni chrzest, jakiego udzielił jako wikariusz parafii św. Floriana;
  • 1 września - ks. Karol Wojtyła otrzymał od ks. abp. Eugeniusza Baziaka urlop naukowy na przygotowanie habilitacji; od tego momentu wszystkie podejmowane prace duszpasterskie ma uzgadniać z arcybiskupem, a na wyraźne życzenie tegoż - przenosi się na ul. Kanoniczą, gdzie dzieli mieszkanie z ks. prof. Ignacym Różyckim. Przez kolejne 2 lata msze św. odprawia w kościele św. Katarzyny, a następnie w kościele Mariackim. Kontynuuje pracę w duszpasterstwie akademickim św. Floriana i zajmuje się duszpasterstwem służby zdrowia;
  • 25 września - wpisany do księgi meldunkowej domu przy ul. Kanoniczej 19.

Ważne wydarzenia w Polsce

Ważne wydarzenia w świecie

Ważne wydarzenia w Kościele

Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś