1978

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1976 « 1977 « 1978 » 1979 » 1980

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

 • 2 lipca - spotkanie kard. Karola Wojtyły z pielgrzymką nauczycieli i wychowawców na Jasnej Górze;
 • 8 sierpnia - koniec urlopu kard. Wojtyły;
 • 10 sierpnia - kard. Karol Wojtyła odprawił na Wawelu o godz.18.00. mszę św. za Pawła VI;
 • 11 sierpnia - wyjazd kard. Wojtyły do Rzymu na pogrzeb Pawła VI, który odbył się nazajutrz;
 • 21 sierpnia - kard. Karol Wojtyła wygłosił w Radiu Watykańskim przemówienie: Moje spotkanie z Pawłem VI;
 • 25-27 sierpnia - udział kard. Karola Wojtyły w konklawe po śmierci Pawła VI;
 • 30 sierpnia - audiencja kard. Wojtyły u Jana Pawła I;
 • 1 września - jednodniowy pobyt Papieża w Turynie („nawiedzenie” całunu turyńskiego);
 • 17 września - otwarcie X Sacrosongu w Częstochowie z udziałem kard. Wojtyły;
 • 19-25 września - pierwsza wizyta przedstawicieli Episkopatu Polski w Niemczech. Obok Prymasa kard. Wojtyła był głównym przedstawicielem tej grupy;
  • 20 września - przemówienie kard. Karola Wojtyły w Fuldzie podczas pierwszego spotkania z Konferencją Episkopatu Niemiec;
  • 21 września - kard. Karol Wojtyła, w ramach podróży do Niemiec, wygłosił konferencję: Posługiwanie kapłańskie dla księży z diecezji Fulda;
  • 23 września - m.in. msza św. koncelebrowana dla Polonii w Neviges, podczas której homilię głosił Prymas, a słowo końcowe - kard. Wojtyła;
  • 24 września - wizyta Prymasa, kard. Wojtyły i innych biskupów w obozie koncentracyjnym w Dachau; potem wizyty w Monachium i Moguncji;
  • 25 września - zakończenie pierwszej wizyty przedstawicieli Episkopatu Polski w Niemczech. Kard. Karol Wojtyła złożył wizytę w nuncjaturze w Bonn oraz w ambasadzie PRL w Kolonii;
 • 28 września - kard. Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze „Środowiska” świętował dwudziestolecie biskupstwa;
 • 30 września - kard. Wojtyła rozpoczął pisanie wiersza pt. Stanisław;
 • 1 października - homilia kard. Karola Wojtyły wygłoszona podczas mszy św. za Jana Pawła I w kościele Mariackim. Kardynał podkreślił „świeżość i oryginalność” zmarłego Papieża;
 • 3 października - wyjazd kard. Wojtyły i kard. Wyszyńskiego do Rzymu na konklawe i pogrzeb Jana Pawła I;
 • 8 października - msza św. za Jana Pawła I koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Karola Wojtyły w kościele św. Stanisława w Rzymie. Kardynał podkreślił, iż najważniejszym wymogiem stawianym papieżowi jest miłość do Chrystusa;
 • 14-16 października - udział kard. Karola Wojtyły w konklawe po śmierci Jana Pawła I;
 • 16 października – zostaje wybrany na papieża; wybiera imię Jan Paweł II; to pierwszy od 1522 roku wybór na Stolicę Apostolską papieża spoza Włoch. 18:18 - znad komina nad Kaplicą Sykstyńską wznosi się biały dym, obwieszczający wybór papieża. Przed 19:00 - kardynał Pericle Felici wygłosił na balkonie Bazyliki św. Piotra zwyczajową formułę w języku łacińskim: Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla! Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Secundi! (Zwiastuję Wam radość wielką! Mamy Papieża! Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Pana, Karola, Świętego Rzymskiego Kościoła kardynała Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II) . Nowy papież - Jan Paweł II - skierował w języku włoskim swoje pierwsze słowa do prawie 200 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra, którzy oczekiwali na wynik konklawe.
Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
— Przemówienie podczas pierwszej audiencji dla Polaków, Rzym, 23 października 1978 roku.

Ważne wydarzenia w Polsce

Ważne wydarzenia w świecie

Ważne wydarzenia w Kościele

Przypisy


Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś