Franciszek Jagła

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Franciszek Jagła (ur. 1937 w Krakowie) - należy do Środowiska - duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Skończył szkołę powszechną im. św. Wojciecha, a następnie technikum dla pracujących oraz studia w Krakowie. W 1965 przeprowadził się do Sosnowca, gdzie podjął pracę jako projektant w Biurze Projektów. Od 1995 na emeryturze.

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Franciszek Jagła był ministrantem w kościele św. Floriana w Krakowie w okresie, gdy wikarym był ks. Karol Wojtyła. Uczestniczył w wielu wędrówkach i spływach kajakowych, podczas których robił liczne zdjęcia, również ks. Karolowi Wojtyle. Brał udział w fajfach i spotkaniach po wycieczkach, później również w kinderbalach i opłatkach. W 1964 ks. Karol Wojtyła udzielał mu ślubu.

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II Jagła brał udział w spotkaniach "Środowiska" z Papieżem. W 1985 był członkiem grupy ministrantów z kościoła św. Floriana pielgrzymujących do Watykanu. Podarował kajak składany typu "PAX" Karola Wojtyły muzeum bł. Jana Pawła II na Wigrach jako uzupełnienie zbiorów związanych z pamięcią kajakowych Szlaków Papieskich. Kajak poświęcony w roku 1965 podczas spływu Radew - Parsęta przez Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę. Franciszek Jagła brał udział również w spływach w 1967 i 1968.

Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad z Franciszkiem Jagłą. W wywiadzie usłyszymy o:

  • ks. Karolu Wojtyle jako wikarym w kościele św. Floriana,
  • przygodach podczas wypraw kajakowych i wędrówek,
  • fotografowaniu i fotografiach przedstawiających Karola Wojtyłę,
  • pierwszej pielgrzymce do Polski oraz spotkaniu w Kurii krakowskiej,
  • wpływie Jana Pawła II na sytuację polityczną w Polsce.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.