Jan Abrahamowicz

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Abrahamowicz (ur. 1956 w Krakowie) - duchowny katolicki. Należy do Środowiska - duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Otrzymał święcenia kapłańskie 14 lutego 1982 w Krakowie. Po święceniach pracował w Płokach, a w latach 1983-1985 odbył studia w Rzymie z zakresu misjologii. Po powrocie z Rzymu był wikariuszem na dwóch parafiach krakowskich, a w latach 1987-1991 kontynuował studia na KUL, które uwieńczył doktoratem z teologii. Od roku 1991 był kierownikiem ośrodka Archidiecezjalnego Studium Synodalnego w Nowym Targu. Pracował w Wydziale Koordynacji Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie do roku 1997, gdy został proboszczem Parafii pw. Świętego Krzyża w Krakowie. Prowadzi tam duszpasterstwo artystów i związków niesakramentalnych. Ks. Abrahamowicz zapoczątkował ten typ duszpasterstwa w Krakowie i w diecezji - prowadzi je nadal.

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Jan został ochrzczony przez ks. Karola Wojtyłę w parafii św. Floriana w Krakowie. Twierdzi, że przede wszystkim zawdzięcza Papieżowi szczęśliwe małżeństwo rodziców. Lidia i Stanisław Abrahamowiczowie należą bowiem do najstarszego pokolenia „Środowiska”, duszpasterstwa Karola Wojtyły.

Jan Abrahamowicz o Karol Wojtyle/Janie Pawle II

Widziało go na żywo więcej osób niż kogokolwiek innego. Mimo to starał się zawsze przekształcać własną widzialność w transparentność. Uważał bowiem, że główną jego misją jest kierować ludzi i świat ku Chrystusowi. Nie patrzcie na mnie, patrzcie na Chrystusa, nie zwracajcie się do mnie, zwracajcie się do Chrystusa. Dlaczego mamy się zwracać do Jezusa Chrystusa? Gdyż, jak podkreślał w różnych okolicznościach, Jezus Chrystus jest pełną odpowiedzią na pytanie, kim jest życie każdego człowieka.
— homilia wygłoszona na uroczystości ku czci bł. Jana Pawła II w krakowskim sanktuarium, 22 październik 2013


Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad z ks. Janem Abrahamowiczem. W wywiadzie usłyszymy o:

  • wsparciu, jakie klerycy otrzymywali od bpa Karola Wojtyły,
  • tężyźnie fizycznej Papieża,
  • zaangażowaniu Jana Pawła II w odprawianie Mszy św.,
  • osobistych doświadczeniach ks. Jana z mszy koncelebrowanych z Papieżem,
  • świętości Jana Pawła II.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.