Janusz Rieger

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Andrzej Rieger (ur. w 1934 r. w Krakowie) - należy do Środowiska - duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Polski językoznawca, profesor dr hab., wykładowca Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk filologicznych w Instytucie Slawistyki (1960–1997) oraz Instytucie Języka Polskiego (1997–2004) PAN. Wykładał na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest profesorem Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego, od 1989 prowadzi badania nad dawną polszczyzną na Kresach. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Komitetu Językoznawstwa PAN (od 1974, wiceprzewodniczący 1990-2003, członek honorowy od 2005), Komitetu Słowianoznawstwa PAN (1991-2011), członek honorowy Charkowskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999).

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Janusz Rieger służył jako ministrant w kościele św. Floriana w Krakowie w czasach, gdy Karol Wojtyła był tam wikariuszem. Uczestniczył w organizowanych przez ks. Wojtyłę konwersatoriach. Brał udział w wyprawach turystycznych z udziałem "Wujka", a także w zabawach i fajfach, które odbywały się po ich zakończeniu.

Ks. Karol Wojtyła był spowiednikiem Janusza Riegera, często rozmawiali. Przyszły papież błogosławił jego małżeństwo z Ewą, chrzcił dzieci. Pan Janusz Rieger odwiedzał Papieża w Rzymie i w Castel Gandolfo, brał udział w uroczystościach związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski. Utrzymywali kontakt korespondencyjny.

Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad z Januszem Riegerem. W wywiadzie usłyszymy o:

  • kontaktach osobistych i rozmowach z księdzem Wojtyłą;
  • sposobie wygłaszania kazań przez Karola Wojtyłę;
  • kształtowaniu się „Środowiska”, udziale Wojtyły w spotkaniach, zabawach;
  • wyprawach z Karolem Wojtyłą, jego zachowaniu, modlitwach i posłudze eucharystycznej;
  • obecności Karola Wojtyły w życiu osobistym pp. Riegerów.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.

Linki zewnętrzne