Karol I Habsburg

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Karol I Habsburg (ur. w 1887 w Persenbeug w Austrii, zm. w 1922 roku w Funchal na Maderze) - błogosławiony Kościoła katolickiego, ostatni cesarz Austro-Węgier w latach 1916-1918. Wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II w 2004 roku, był zarazem ostatnim beatyfikowanym przez papieża-Polaka.

Najważniejsze fakty biograficzne

Był synem arcyksięcia Ottona Habsburga, brata zastrzelonego w 1914 roku w Sarajewie następcy tronu cesarskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Marii Józefy Saskiej z saksońskiej dynastii Wettynów. W 1911 zawarł związek małżeński z księżniczką Zytą Parmeńską. Para miała ośmioro dzieci[1].

Po zamordowaniu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef II wyznaczył go na następcę tronu monarchii austro-węgierskiej. Po wybuchu I wojny światowej przebywał na froncie jako dowódca sztabowy. Władzę objął po śmierci Franciszka Józefa w listopadzie 1916 roku. Jego dwuletnie rządy przypadły na ostatni okres I wojny światowej. Podejmował wiele działań na rzecz zakończenia wojny i przekształcenia Cesarstwa Austro-Węgierskiego w federację autonomicznych narodów[2].

W listopadzie 1918 zrezygnował z udziału w rządzeniu, bez formalnego aktu abdykacji. Na początku 1919 roku udał się z rodziną do Szwajcarii, gdzie przez dwa kolejne lata żył w bardzo skromnych warunkach materialnych. W 1921 roku, na mocy decyzji państw Ententy został internowany i przewieziony na portugalską wyspę Madera. Wkrótce dołączyła do niego reszta rodziny. Na wyspie szybko jednak zapadł na zdrowiu i zmarł na zapalenie płuc wczesną wiosną 1922 roku[3].

Za życia cechował się głęboką pobożnością, był szczególnym czcicielem Matki Bożej z austriackiego sanktuarium w Mariazell oraz oddanym rodzinie mężem i ojcem. Już w dniu ślubu miał powiedzieć żonie, że zadaniem ich małżeństwa jest wspólna pomoc na drodze ku Niebu i zbawieniu wiecznemu[4]. W 1949 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny monarchy. W 1954 roku ogłoszono go Sługą Bożym.

Beatyfikacja

W 2003 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o heroiczności cnót Karola I Habsburga. Zatwierdzono również cud uzdrowienia brazylijskiej zakonnicy ze złośliwych żylaków nóg, który za wstawiennictwem cesarza miał miejsce w latach 60. Już po beatyfikacji, w 2008 roku wydarzył się kolejny cud za jego wstawiennictwem, związany z uzdrowieniem mieszkanki Florydy w USA[5].

Watykan podkreślił również, że beatyfikacja była wyrazem uznania kierowania się przez Karola wiarą w podejmowanych działaniach politycznych oraz jego dążeniem do pokoju i zjednoczenia Europy na fundamencie chrześcijańskiej miłości. Beatyfikacja ostatniego cesarza odbyła się 3 października 2004 roku na Placu św. Piotra w Watykanie.

Jan Paweł II o Karolu I Habsburgu

Podstawowe powołanie chrześcijan polega na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wypełnieniu woli Bożej we wszystkich sprawach. Chrześcijański mąż stanu, Karol cesarz Austrii, stawał wobec tego wyzwania każdego dnia. W jego oczach, I wojna światowa jawiła się jako coś przerażającego. Przejąwszy władzę w okresie burzliwych wydarzeń I wojny światowej, starał się wspierać i upowszechniać inicjatywy pokojowe mojego poprzednika, Benedykta XV. Od początku, Cesarz Karol pojmował pełnioną przez siebie funkcję jako świętą służbę swojemu ludowi. Jego głównym celem było to podążanie za chrześcijańskim powołaniem do świętości także na płaszczyźnie działalności politycznej. Z tego powodu, jego polityka koncentrowała się również do kwestii miłości społecznej. Niech jego postać będzie przykładem, szczególnie dla wszystkich, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności politycznej w dzisiejszej Europie!
— Homilia podczas beatyfikacji Karola I Habsburga, 3 października 2004 roku[6].


Ciekawostki

Według niepotwierdzonych ustaleń, Karol Wojtyła miał na Chrzcie św. otrzymać imię po ukochanym przez Karola Wojtyłę seniora ostatnim cesarzu monarchii austro-węgierskiej. Jan Paweł II utrzymywał stały kontakt ze zmarłą w 1989 roku cesarzową Zytą, wdową po Karolu I Habsburgu, która cieszyła się bliskimi relacjami ze Stolicą Apostolską. W czasie jednej z audiencji, papież-Polak miał powiedzieć do monarchini: "Miło mi powitać cesarzową mojego ojca". Jan Paweł II kilkakrotnie spotykał się też z synem cesarskiej pary, Ottonem von Habsburgiem (zm. w 2011), gorącym propagatorem integracji europejskiej i współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej[7].

Przypisy

  1. http://www.emperor-charles.org/
  2. Blessed Emperor Charles, Prince of Peace for a United Europe, a Roman Catholic pamphlet, Nihil Obstat: Archdiocese of Vienna, 6.7.2005, K1238/05
  3. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/106679/Charles-I
  4. G. Brook-Shepherd, The Last Empress: The Life & Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989, 1991. ISBN 0002158612
  5. http://www.catholic.org/diocese/diocese_story.php?id=26909
  6. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2004/documents/hf_jp-ii_hom_20041003_beatifications_en.html, Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. XIV, Wydawnictwo M, Kraków 2009, s. 667 ISBN 8375951981 W bibliotece.jpg
  7. ks. Zygmunt Podlejski, Do nieba przez aklamację. Wydawnictwo M, Kraków 2010, s. 18 ISBN 8375952568

Bibliografia

  • Grzegorz Kucharczyk, Ostatni cesarz bł. Karol I Habsburg, Klub Ksiązki Katolickiej 2004. ISBN 8388481797.

Linki zewnętrzne