Pycha

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Wersja z dnia 15:27, 8 lut 2018 autorstwa Bstefanska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła pochodzi z publikacji „Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2014
Autor hasła: o. Paweł SALAMON OFMConv 

Pycha – (łac. „superbia”) – pierwsza z głównych wad moralnych; przesadne pragnienie własnej chwały, egoistyczne ujmowanie miłości własnej, wywyższanie się ponad innych; prowadzi do odrzucenia Boga i Jego woli. Z p. jest związane zuchwalstwo, przesadna ambicja, próżna chwała. Przeciwieństwem p. jest pokora. Stary Testament ukazuje p. jako główny motyw grzechu i nieposłuszeństwa Bogu (por. Rdz 1-11). Jezus, porównując faryzeusza i celnika mówi, iż każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony (Łk 18,9-14). Św. Jan wśród trzech głównych pożądliwości wymienia pychę żywota (por. 1 J 2,16). Według św. Tomasza z Akwinu, p. jest nieuporządkowaną żądzą własnej wielkości (STh II-II q. 162 a. 2).

Pycha w nauczaniu Jana Pawła II

Zdaniem Jana Pawła II, p. pochodzi z nadużywania wolności, z ulegania złu i odmawiania posłuszeństwa Bogu. Mówiąc o grzechu pierwszych ludzi, stwierdza on, że człowiek zamiast odpowiedzieć miłością na miłość Boga, przeciwstawia się Mu niczym rywalowi, łudząc się i przeceniając swe siły i w następstwie zrywając stosunki z Tym, który go stworzył [1]. Skutki pierwotnej p. dotknęły wszystkich ludzi, zadając rany, które od tamtej chwili są przeszkodą na drodze do pełnej prawdy [2]. Dopiero cała rzeczywistość odkupienia pozwala na nowo potwierdzić i wypowiedzieć człowieka. Jeśli chce on zrozumieć siebie, musi przyjść ze swoją grzesznością do Chrystusa [3]. Chrystus musi wejść w jego „ja”, aby wyzwolić go od egoizmu i pychy, jak mówi św. Ambroży: „Niech wkroczy do twej duszy Chrystus, niech zamieszka w twych myślach Jezus, by zamknąć wszelką przestrzeń dla grzechu w świętym przybytku cnoty” [4]. Postawy p. są różnorodne. Papież zwraca uwagę na kilka: pierwsza jest związana z ludzką naturą, z całym dziedzictwem „pychy tego życia, z całym egoistycznym dążeniem do panowania, a nie do służenia” [5]; druga dotyczy relacji z bliźnimi, przez wprowadzanie podziałów, które ranią braterską miłość, przejawów nieumiejętności przebaczenia, pysznego i antyewangelicznego, nieprzejednanego potępienia „innych”, pogardy płynącej z chorobliwej pewności siebie [6]; trzecia wynika z myślenia w kategoriach wyłączności i jedynej słusznej racji, w tym przypadku dochodzi do głosu swoista „pycha filozoficzna”, która chciałaby nadać własnej wizji, niedoskonałej i zawężonej przez wybór określonej perspektywy, rangę interpretacji uniwersalnej [7]; czwarta sprzyja nadużyciom wolności, pozostawiając jej zadanie samodzielnego decydowania o tym, co dobre, a co złe, prowadzi to do braku ufności w mądrość Boga, który poprzez prawo moralne kieruje człowiekiem [8]. Wpływ p. na życie moralne jest szczególnie szkodliwy. Dlatego Jan Paweł II wzywa do korygowania przejawów p. przez właściwą pracę nad sobą: nawróćmy się, porzućmy stary kwas pychy i to wszystko, co prowadzi do niesprawiedliwości, do pogardy, do egoistycznej żądzy posiadania pieniędzy i władzy [9]. Do cennych wskazówek Papieża w tym zakresie należy zaliczyć: wyrabianie w sobie posłuszeństwa, gdyż posłuszeństwo ewangeliczne pozwala nam w sposób radykalny przetworzyć to, co płynie w sercu ludzkim z pychy tego życia [10]; konsekwencję w naśladowaniu Chrystusa, co oznacza zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż [...] odrzucić własną pychę, zaufać całkowicie Bogu i tak jak Chrystus oddać się bez reszty Bogu i braciom [11]; kierowanie się miłością, zwłaszcza wobec potrzebującego: Cóż masz, czego byś nie otrzymał? (1 Kor 4, 7) – pyta Papież i wzywa, aby uczyć się uwalniać od [...] egoizmu i żyć prawdziwą miłością ewangeliczną [12]; rozwijanie pokory – aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne [13]. P. należy więc przezwyciężać i żyć według mądrości Bożej.

Przypisy

 1. adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia,10
 2. encyklika Fides et Ratio, 22
 3. por. Redemptor hominis, 10
 4. Audiencja Generalna, 6.09.2000
 5. Redemptionis donum, 13
 6. encyklika Ut unum sint, 15
 7. encyklika Fides et Ratio, 4
 8. Veritatis splendor, 84
 9. Orędzie na Wielki Post 1987
 10. Redemptionis donum, 9
 11. Anioł Pański, 29.08.1999, 1
 12. Orędzie na Wielki Post 2004, nr 4
 13. adhortacja apostolska Redemptoris Custos, 24

Bibliografia

Dzieła Jana Pawła II

Inne dokumenty Kościoła

 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes 25; 37; 83;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego; 57; 1866.

Publikacje innych autorów

 • P. Góralczyk. Jak żyć i po co żyć? ComP 23:2003 nr 5.

Zobacz także