Benedykt XVI

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Benedykt XVI (do momentu wyboru: Joseph Alois Ratzinger) łac. Benedictus, niemiecki duchowny, 265. papież (19 kwietnia 2005 - 28 lutego 2013). W lutym 2013 zrezygnował z funkcji papieża i przeszedł na emeryturę.

Podstawowe informacje biograficzne

Joseph Ratzinger urodził się w 1927 r. w Marktl w Niemczech.[1]. Miał dwójkę rodzeństwa (brata i siostrę). W wieku 18 lat rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w wyższym seminarium duchownym we Fryzyndze. Dwa lata później na uniwersytecie w Monachium. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1951 roku. W latach 1977-1982 był kardynałem i arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Od 1982 bliski współpracownik papieża Jana Pawła II w Watykanie. Po śmierci Jana Pawła II został wybrany na urząd papieski podczas dwudniowego konklawe. Przyjął wówczas imię Benedykt XVI. Od 19 kwietnia 2005 sprawował najwyższy urząd w Kościele. W trakcie swojego pontyfikatu kontynuował dzieło swojego poprzednika.

Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne, w tym jedną do Polski. Miała ona miejsce w dniach od 25 do 28 maja 2006 roku. Papież, wówczas zwrócił się słowami:

Bardzo pragnąłem tej wizyty w kraju i pośród ludu, z którego wywodził się mój umiłowany poprzednik, Sługa Boży Jan Paweł II. Przybyłem, aby przejąć jego śladami, prześledzić drogę jego życia od dzieciństwa aż do wyjazdu na niezapomniane konklawe 1978 r. Na tej drodze chciałbym spotkać i lepiej poznać pokolenia wierzących, które wydały go do służby Bogu i Kościołowi, jak też te, które zrodziły się i wzrastały dla Pana pod duchowym kierunkiem tego kapłana, biskupa i papieża. Temu naszemu wspólnemu wędrowaniu będzie towarzyszyło motto: „Trwajcie mocni w wierze”. Mówię o tym zaraz na początku, aby było jasne, że nie jest to tylko podróż sentymentalna, choć i to ma swoje znaczenie, ale wędrówka wiary, wpisana w misję, jaką powierzył mi Pan w osobie Piotra apostoła, który został powołany, aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22, 32). Ja również pragnę zaczerpnąć z obfitego źródła waszej wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysiąca lat.


Publikacje

Benedykt XVI jest autorem m.in: [2]:

 • 3 encyklik:
  • Deus caritas est (2005),
  • Spe salvi (2007),
  • Caritas in veritate (2009),
 • 4 adhortacji apostolskich:
  • Sacramentum Caritatis (2007),
  • Verbum Domini (2010),
  • Africae Munus (2011),
  • Ecclesia in Media Oriente (2012),
 • serii książek: Jezus z Nazaretu cz. 1, 2 i 3

Związki z Janem Pawłem II

Po raz pierwszy do spotkania Ratzingera i Wojtyły doszło podczas II Soboru Watykańskiego. Obaj kapłani zasiadali w komisjach teologicznych.[3]

Kolejne miało miejsce w Watykanie podczas konklawe w 1978 r. To właśnie dzięki rozmowom, podobnym poglądom kardynałowie zaprzyjaźnili się. Krótko podsumował to Ratzinger: "spontaniczna sympatia między nami, i rozmawialiśmy […] o tym, o czym powinniśmy, o sytuacji Kościoła". Ponadto metropolita krakowski czytał wcześniej książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo autorstwa niemieckiego duchownego.

25 listopada 1981 r. kardynał Ratzinger otrzymał nominacje od Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Dodatkowo został przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Rok później wyjechał z Niemczech do Rzymu. W grudniu 1992r. został przedstawiony nowy katechizm, który powstał pod jego okiem przy wzajemnej współpracy biskupów z całego świata i papieża. Katechizm Kościoła Katolickiego w polskiej wersji językowej ukazał się w 1994 roku. W maju sześć lat później po przedstawieniu III tajemnicy fatimskiej niemiecki duchowny ogłosił do niej komentarz.[4].30 października 2002 r. Jan Paweł II zatwierdził wybór Ratzingera na dziekana Kolegium Kardynalskiego.

Beatyfikacja Jana Pawła II

To dzięki staraniom Josepha Ratzingera przyspieszono proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Rozpoczął się on już 28 czerwca 2005 r. [5].Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji 1 maja 2011 r. na placu św. Piotra odbyła się uroczysta Msza Święta beatyfikacyjna.

Ocena współpracy

To złączenie w wierze, podobnie jak w przypadku wielu świętych, jest najwspanialszą drogą, która prowadzi do Chrystusa, a jednocześnie dla każdego z nas jest zaproszeniem, aby się otworzyć na Tego, który ubogaca duchowo i wypełnia łaskami ludzkie życie.[…]Fascynuje mnie jednak przede wszystkim tytuł ostatniej encykliki Jana Pawła II : Wiara i rozum. Tak, siła wiary wielkiego Papieża Polaka spotkała się z racjonalnością niemieckiego Sługi w winnicy Pańskiej, co razem nadało prawdziwy sens nadziei chrześcijańskiej. Razem współpracowali i nadal współpracują w służbie prawdy będącej miłością Boga Ojca, którą wszyscy mogliśmy poznać poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
— E.Guerriero,Jan Paweł II Mój umiłowany poprzednik,s.10-11


Dostrzegali w sobie nawzajem odwagę intelektualną i moralną,która nie ulegała modom ani żadnym naciskom.Wiedzieli,że w trudnych chwilach mogą na siebie liczyć.
— G.Weigel, Boży wybór,s.8


Ratzinger i Wojtyła od początku znakomicie się rozumieli. Obaj byli jeszcze względnie młodzi, obaj byli doskonałymi teologami,zajmującymi się także zagadnieniami filozofii i kultury.
— P.Słowiński, Benedykt XVI biografia następcy Jana Pawła II,s.96-97


Ratzinger/Benedykt XVI o Janie Pawle II

Czuło się, że to człowiek Boga.
— J.N.D.Kelly, Encyklopedia Papieży, s.465


Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego i pokornego robotnika winnicy Pańskiej. Pocieszam się, że Pan nasz umie pracować i rządzić także z pomocą skromnych narzędzi.
— Watykan,19 kwietnia 2005


Słowami i czynami ukochany Jan Paweł II niestrudzenie pokazywał światu, że jeśli człowiek schroni się w ramionach Chrystusa, nie straci nic z bogactwa swego człowieczeństwa; jeśli przylgnie do Niego całym sercem, niczego mu nie zabraknie. Przeciwnie, spotkanie z Chrystusem sprawia, że nasze życie staje się bardziej pasjonujące.
— Watykan, 2 kwietnia 2006


Dla nas wszystkich pozostanie niezapomniany widok Ojca Świętego, kiedy naznaczony cierpieniem jeszcze raz ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego w ostatnią Niedzielę Wielkanocną swego życia. Możemy być pewni, że nasz umiłowany papież stoi obecnie w oknie domu Ojca,spogląda na nas i nam błogosławi.Tak, błogosław nam, Ojcze Święty.
— Watykan,8 kwietnia 2005,Msza żałobna


Jan Paweł II pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.


Jan Paweł II o Ratzingerze

Bogu dziękuję za jego obecność i pomoc — to wypróbowany przyjaciel.Źródła

Przypisy

 1. film Mój Watykan-Kardynał Joseph Ratzinger[1]
 2. strona watykańska [2]
 3. artykuł o soborze[3]
 4. artykuł Krzysztofa Bronka z Przewodnika Katolickiego[4]
 5. artykuł z ogólnopolskiego portalu dotyczący procesu beatyfikacji Jana Pawła II[5]


Bibliografia

 • Alfabet Jana Pawła II 1920-2005, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005.
 • Benedykt XVI, Jan Paweł II, Mój umiłowany poprzednik, Edycja Świętego Pawła, 2007.
 • W.Bartoszewski, Te chwile tworzą historię, spotkania z Janem Pawłem II, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.
 • J.N.D.Kelly, Encyklopedia Papieży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
 • A.Mazurek, Ilustrowany Leksykon Wiedzy Religijnej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2010.
 • J.Moskwa, Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak,Kraków 2014.
 • P.Słowiński,Benedykt XVI, biografia następcy Jana Pawła II, Videograf II, Chorzów 2006.
 • G.Weigel, Boży wybór,Papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 • Z.Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Linki zewnętrzne

Zobacz także


'