1946

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1944 « 1945 « 1946 » 1947 » 1948

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

 • wiosna 1946 - w reaktywowanym po wojnie czasopiśmie "Głos Karmelu" (nry 1-2 oraz 3) ukazuje się pierwszy drukowany tekst Karola Wojtyły - napisany w marcu tego roku kantyk Pieśń o Bogu ukrytym, nawiązujący do św. Jana od Krzyża. Tekst zostaje wydrukowany annonimowo. Początkowo redaktor pisma - o. Woźnicki - bez wiedzy autora podpisał utwór "kl. Karol Wojtyła", nie wiedząc, że w owym czasie nie wolno było klerykom nigdzie publikować. Na prośbę Karola Wojtyły zostały usunięte pierwsze arkusze z wydrukowanym nazwiskiem i poemat wydrukowano (na innym papierze) anonimowo. Tytuł poematu zdobi obraz Giotta przedstawiający łódź św. Piotra.
 • 12 października - składa podanie o dopuszczenie do święceń subdiakonatu (udzielone przez kard. Sapiehę nazajutrz);
 • 13 października - składa podanie o dopuszczenie do diakonatu (udzielone w kaplicy pałacu arcybiskupiego przez kard. Sapiehę 20 października);
 • 31 października - diakon Karol Wojtyła składa przepisaną prawem kanonicznym przysięgę;
 • 1 listopada - w prywatnej kaplicy kardynała Sapiehy Karol Wojtyła przyjmuje z jego rąk święcenia kapłańskie;
 • 2 listopada - prymicje Karola Wojtyły w krypcie św. Leonarda na Wawelu

Ze wspomnień ks. Kazimierza Figlewicza:

Ksiądz Kardynał Sapieha wyświęcił go w swej prywatnej kaplicy 1 listopada 1946 roku, w dzień Wszystkich Świętych - osobno i wcześniej, ze względu na przewidziany wkrótce wyjazd ks. Wojtyły do Rzymu na dalsze studia. Tak więc msza prymicyjna przypadła w Dzień Zaduszny. Ks. Wojtyła prosił mnie o objęcie roli manuductora, tak więc byłem świadkiem. Trzy msze - "ciche" - za dusze zmarłych rodziców i brata, odprawił młody celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej krypcie św. Leonarda, wśród sarkofagów królów i bohaterów narodowych. Uroczysta msza prymicyjna odbyła się dopiero po kilku dniach w Wadowicach.
— ks. Kazimierz Figlewicz, "Tygodnik Powszechny", 44/1978, za: Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Znak, Kraków 2000, s. 89
 • 3 listopada - msza św. prymicyjna o godz. 9:00 (niedzielna msza św. dla młodzieży) w salezjańskim kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Po Mszy św. prymicyjnej śniadanie spożył ks. Karol Wojtyła u zaprzyjaźnionej rodziny na Dębnikach (ul. Szwedzka), a obiad - przyjęcie dla 30 osób - było na godz. 13 lub 14 przygotowane przy ul. Konfederackiej u Sióstr Serafitek[1]
 • 4 listopada - msza św. prymicyjna na Wawelu - była nas spora grupa przyjaciół, w tym Teatr Rapsodyczny in gremio (Maria Bobrownika[2])
W tych wawelskich prymicjach uczestniczyło niewiele osób. Pamiętam, że była obecna moja chrzestna matka, starsza siostra mojej rodzonej Matki, Maria Wiadrowska. Pamiętam też, że do Mszy św. służył mi Mieczysław Maliński. Był on znakiem łączności ze środowiskiem Jana Tyranowskiego, który wtedy już był ciężko chory. Jako kapłan, a później jako biskup zawsze nawiedzałem kryptę św. Leonarda z wielkim wzruszeniem.
— Karol Wojtyła, "Dar i tajemnica"
 • 15 listopada - ks. Karol Wojtyła wyjeżdża na dalsze studia do Rzymu - pociągiem międzynarodowym przez Paryż. Zamieszkał początkowo - razem z ks. Stanisławem Starowieyskim u oo. Pallotynów, na Vie Pettinari, a potem - od grudnia - dzięki pomocy ks. kard. Augusta Hlonda - w Kolegium Belgijskim w Rzymie;
 • 26 listopada - ks. Karol Wojtyła składa podanie o przyjęcie na Papieski Uniwersytet Angelicum.

Ważne wydarzenia w Polsce

Ważne wydarzenia w świecie

Ważne wydarzenia w Kościele

Przypisy

 1. ks. Wincenty Fęcki SDB, "Prymicje neoprezbitera Karola Wojtyły", http://www.katolik.pl/1315,416.druk?s=1 [dostęp 7.08.2014]
 2. Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Znak, Kraków 2000, s. 90

Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś