1948

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1946 « 1947 « 1948 » 1949 » 1950

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

 • 14 czerwca - egzamin doktorski księdza Wojtyły;
 • 19 czerwca - udana obrona doktoratu Karola Wojtyły z teologii w rzymskim Angelicum. Temat pracy dotyczył wiary w myśli świętego Jana od Krzyża (Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce). Egzaminatoraimi byli o. R.Garrigou-Lagrange OP oraz o. P.Philippe; do formalnego uznania doktoratu pracę należało ogłosić drukiem, na co jednak nie bło stać ubogiego studenta z Polski;
 • początek lipca - powrót ks. Karola Wojtyły do Polski po studiach w Rzymie;
 • 8 lipca - otrzymanie przez ks. Karola Wojtyłę tzw. "aplikaty" (dekretu nominacyjnego) na wikarego w Niegowici k. Gdowa;
 • 18 lipca - odbył się w Wadowicach zjazd z okazji X-lecia matury (wraz z absolwentkami równoległej klasy Gimnazjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej). Zjazd rozpoczął się od mszy św., odprawionej przez ks. Karola Wojtyłę w Kaplicy Domu Katolickiego przy kościele parafialnym. Kolejne zjazdy kolegów maturzystów miały miejsce w latach 1953, 1958, 1963, 1968 i 1973. Ostatnie spotkanie, przesunięte z 1978 roku odbyło się we wrześniu 1979 roku w Rzymie[1];
 • 28 lipca - przybycie ks. Karola Wojtyły do Niegowici, pierwszej przydzielonej parafii;
Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w stronę wsi Marszowice i potem poradził mi iść ścieżką wśród pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali było już widać kościół w Niegowici. A był to okres żniw. Szedłem wśród łanów częściowo już skoszonych, a częściowo czekających jeszcze na żniwa. Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granice parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Nauczyłem się tego gestu chyba od św. Jana Marii Vianneya.
— Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 60
 • 1 sierpnia - niedziela, nowy wikary w Niegowici ks. Karol Wojtyła odprawia w kościele parafialnym swą pierwszą sumę;
 • 10 listopada - podanie ks. Karola Wojtyły do dziekanatu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego o dopuszczenie do egzaminu doktorskiego;
 • 24 listopada - data wystawienia dyplomu magistra teologii UJ na podstawie: tajnych studiów w seminarium w latach 1942-45, jawnych na Wydziale Teologicznym UJ w latach 1945-46 oraz w Angelicum w Rzymie w latach 1946-47, a także pracy Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża;
 • 16 grudnia - promocja doktorska Karola Wojtyły na podstawie pracy przedstawionej w Rzymie - na wniosek promotora - ks. prof. dr. Władysława Wichra Rada Wydziału Teologicznego UJ przyznaje ks. Wojtyle tytuł doktora teologii z notą końcową bardzo dobrą.

Ważne wydarzenia w Polsce

Ważne wydarzenia w świecie

Ważne wydarzenia w Kościele

Przypisy

 1. informacja za: Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wyd. Znak, Kraków 2000, s. 96

Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś