1958

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1956 « 1957 « 1958 » 1959 » 1960

Wydarzenia w życiu Karola Wojtyły

 • około 11 lutego - Karol Wojtyła uczestniczy w tygodniowym kursie narciarskim na Hali Lipowskiej. Instruktorem jest Jerzy Ciesielski;
 • 2 marca - w domu ss. Nazaretanek przy ul. Warszawskiej dzień skupienia dla młodych małżeństw (m.in. Deskurowie, Rybiccy, Ciesielscy - tematem rozważań jest dziecko;
 • 9 czerwca - w domu akademickim KUL na Poczekajce ks. Wojtyła prowadzi dzień skupienia dla studentek; [1]
 • 9-11 czerwca - w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie kurs duszpasterski dla kapłanów pracujących w Krakowie - konferencja ks. Wojtyły pt. Postawy wewnętrzne duszpasterza służby zdrowia w świetle zasad teologiczno-ascetycznych duszpasterstwa zawodowego (kontynuacja: 19-20 czerwca); [2]
 • 26 czerwca - na KUL obrona pracy doktorskiej s. Marii Kasperkiewicz: Przyjaźń i jej miejsce i zadanie w arystotelesowskim systemie etycznym, pierwszej pracy doktorskiej, której promotorem był ks. Karol Wojtyła;
 • 4 lipca - urzędowa nominacja na biskupa tytularnego Antigona i jednocześnie biskupa pomocniczego administratora apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej abp. Eugeniusza Baziaka;
 • 10 lipca - pismo Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej do Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego o nominacji ks. Karola Wojtyły na biskupa i polecające mu przyjęcie "konsensu kanonicznego" od nominata;
 • czerwiec-lipiec - wycieczka w Bieszczady;
 • około 22 lipca - wycieczka kajakowa na Sanie z grupą młodzieży (Przemyśl-Leżajsk);
 • początek sierpnia - własne rekolekcje w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu;
 • 2-17 sierpnia - wycieczka kajakowa na Łynę - w trakcie której ks. Wojtyła został wezwany do Prymasa Tysiąclecia i otrzymał (prawdopodobnie 6 sierpnia) oficjalną wiadomość o nominacji na biskupa pomocniczego w Krakowie, a następnie 10 sierpnia wrócił na Mazury kontynuować udział w obozie;
 • 8 sierpnia - oficjalne ogłoszenie nominacji biskupiej ks. Wojtyły;
 • 31 sierpnia - bp Wojtyła chrzci Stanisława Rybickiego, synka małżeństwa należącego od początku do "Rodzinki", a potem również do Środowiska;
 • 1-6 września - biskup nominat uczestniczy na Jasnej Górze w rekolekcjach Episkopatu Polski, a następnie (od 4 września) w pracach konferencji plenarnej Episkopatu; (biskup Wojtyła powołany zostaje do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski);
 • 6-7 września - wycieczka górska na Pilsko, msza św. dla grupy Środowiska wędrującej od Wisły do Piwnicznej;
 • 9-11 września - trzeci powojenny zjazd profesorów zakładów teologicznych w Polsce; bp Wojtyła wraz z bpem I.Świrskim przewodniczą sekcji moralnej. W ramach sekcji socjologicznej tegoż zjazdu bp Wojtyła głosi 10 września referat Program wykładów nauk społecznych w seminariach i instytutach teologicznych w Polsce [3];
 • 14 września - udział w zjeździe w Wadowicach z okazji 20-lecia matury;
 • 21 września - udział biskupa-nominata K.Wojtyły w uroczystościach 25-lecia abpa E.Baziaka w prokatedrze w Lubaczowie;
 • 23-27 września - rekolekcje w Tyńcu przed sakrą biskupią;
 • 26 września - dwa dni przed konsekracją biskupią z watykańskiego Sekretariatu Stanu zostaje wysłany list do kard. Stefana Wyszyńskiego informujący o zniesieniu tytularnego biskupstwa Antigona i wyznaczeniu w tej sytuacji dla biskupa nominata tytularnej stolicy w Ombi;
 • 28 września - konsekracja biskupia Karola Wojtyły w uroczystość św. Wacława. Konsekratorami byli abp Eugeniusz Baziak (Kraków), bp Franciszek Jop (Opole) i bp Bolesław Kominek (Wrocław). Jako hasło biskupie Karol Wojtyła przyjął słowa Totus Tuus. Przyjął także herb biskupi z literą M i krzyżem, który zachował potem (z niewielkimi modyfikacjami dokonanymi przez watykańskich heraldyków) jako herb papieski;
 • 29 września rano (lub wieczorem poprzedniego dnia) - pierwsze biskupie odwiedziny w Częstochowie, wraz z młodymi przyjaciółmi;
 • 2 października konferencja podczas toczących się w Bogaczowicach Starych (30 IX - 5 X) rekolekcjach zamkniętych dla aktywu duszpasterstw akademickich - wystąpienie bp. Wojtyły dotyczyło wolności człowieka;
 • 3 października


 • 24 grudnia - udzielenie święceń diakonatu w opactwie benedyktyńskim w Tyńcu; godz. 24 - pasterka pontyfikalna z kazaniem;
 • 29-30 grudnia - udział w kursie katechetycznym w Tarnowie i wygłoszenie referatu pt. Momenty apologetyczne w nauczaniu.

Ważne wydarzenia w Polsce

Ważne wydarzenia w świecie

Ważne wydarzenia w Kościele

Przypisy

 1. Halina Wistuba w: "Posłaniec Warmiński" 1982, s. 175
 2. "Aten. Kapł." 1958, t.56, nr 3; "Tygodnik Powszechny", 27/1958
 3. por. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 8/1961, z.3, s.65-66

Źródła

Bibliografia

 • ks. Adam Boniecki, "Kalendarium życia Karola Wojtyły", Wyd. Znak, Kraków 2000

Zobacz także

Kalendarz w układzie lat 1920-dziś