Stanisław Rybicki

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stanisław Andrzej Rybicki (ur. 22 czerwca 1929 w Krakowie - zm. 18 marca 2011 w Krakowie) - należał do Środowiska - duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Absolwent Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie, inżynier środowiska. Od roku 1975 do 2009 łączył pracę zawodową jako projektant z działalnością naukowo-dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej (na Wydziałach: Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej oraz Architektury). W 1979 uzyskał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej stopień naukowy doktora. Przez wiele lat był harcerzem. Został odznaczony wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Stanisław Rybicki poznał Karola Wojtyłę w 1951 roku, kiedy Wojtyła był wikarym w kościele św. Floriana. Należy do grona „Rodzinki” – pierwszej grupy młodych skupionych wokół księdza Wojtyły. Uczestniczył w rekolekcjach, wykładach, katechezach, spotkaniach, wyjazdach w czasach studenckich i później. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża był uczestnikiem częstych spotkań "Środowiska" z Janem Pawłem II w kraju i we Włoszech.

Karol Wojtyła błogosławił 9 czerwca 1957 roku małżeństwo Danuty i Stanisława Rybickich. Chrzcił także ich dzieci Stanisława i Grzegorza.

Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad ze Stanisławem Rybickim. W wywiadzie usłyszymy o:

  • początkach tworzenia się „Środowiska” wokół osoby ks. Karola Wojtyły,
  • działalności ks. Karola Wojtyły w parafii św. Floriana,
  • niezwykłej relacji Papieża z młodzieżą,
  • wyprawach górskich i kajakowych,
  • uczestnictwie ks. Karola Wojtyły w pogrzebie kardynała Stefana Sapiehy,
  • reakcji S. Rybickiego na wybór ks. Karola Wojtyły na biskupa, papieża oraz na zamach na jego życie,
  • refleksji związanej z odchodzeniem i chorobą Jana Pawła II, w tym o uczestnictwie S. Rybickiego w pogrzebie Papieża,
  • tzw. „suchych kajakach” w Castel Gandolfo w 2000 r.,
  • kolędowaniu z Janem Pawłem II przez telefon,
  • okolicznościach powstania „Zapisu Drogi” i reakcji Papieża na tę książkę.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.

Linki zewnętrzne