Danuta Rybicka

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Danuta Rybicka (ur. w 1931 roku w Bielsku-Białej) - należy do Środowiska - duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Filolog polski, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka, jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Danuta Rybicka poznała Karola Wojtyłę 23 stycznia 1951 roku, kiedy był wikarym w krakowskim kościele św. Floriana w Krakowie. Zebrał on wówczas grupę studentów, by pomogli mu rozśpiewać kościół w ostatnim dniu kolęd, tj. 2 lutego. Po występie na Mszy św. zaproponował, żeby utworzona grupa spotykała się nadal i spróbowała poćwiczyć śpiew gregoriański.

Od tamtej pory Danuta Rybicka należała do grona „Rodzinki” – pierwszej grupy młodych skupionych wokół księdza Wojtyły, która stała się zaczątkiem późniejszego Środowiska. Uczestniczyła w prowadzonych przez niego rekolekcjach, wykładach, spotkaniach, wyjazdach w czasach studenckich. Później, po wyborze Wojtyły na papieża, brała udział w spotkaniach Środowiska z Janem Pawłem II w kraju i we Włoszech.

Karol Wojtyła błogosławił 9 czerwca 1957 roku małżeństwo Danuty i Stanisława Rybickich. Chrzcił także ich dzieci Stanisława i Grzegorza.

Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad z Danutą Rybicką. W wywiadzie usłyszymy o:

 • działalności Karola Wojtyły w parafii św. Floriana, w tym o konferencjach i katechezach przezeń prowadzonych oraz o chórku gregoriańskim działającym przy parafii,
 • nazywaniu ks. Karola „Sadokiem”,
 • jego pobycie przy kościele św. Katarzyny i ówczesnych kontaktach z młodymi,
 • Karolu Wojtyle jako spowiedniku i kierowniku duchowym,
 • wizytach w Teatrze Rapsodycznym z ks. Wojtyłą i jego aktorskiej przeszłości,
 • pierwszej, historycznej wycieczce Rodzinki do Zakopanego i genezie określenia „Wujek”,
 • podziale na wycieczki „przyjemnościowe”, „treningowe”, „tramwajowe” i „sakramentalne”,
 • tradycji kajaków i mszach polowych,
 • pomyśle Karola Wojtyły na tzw. Osiedla Miłości,
 • kontaktach z Wojtyłą w czasach kardynalskich,
 • „wróżbie papieskiej” na placu Matejki.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.