Stanisław Rybicki Jr.

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stanisław Maria Rybicki (ur. 1958 w Krakowie) - syn Danuty i Stanisława Rybickich z pierwszego pokolenia krakowskiego Środowiska. Inżynier budownictwa, zawodowo związany z Politechniką Krakowską, na której sprawuje funkcję prodziekana na wydziale inżynierii środowiska. Żonaty, ma córkę.

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Rodzice Stanisława Rybickiego Jr. współtworzyli Środowisko - duszpasterstwo akademickie Karola Wojtyły. Wojtyła ochrzcił go już jako biskup nominat. Jako dziecko uczestniczył w kinderbalach organizowanych w Pałacu Arcybiskupim przez Karola Wojtyłę; zwracał się do Biskupa „Wujku”, uczestniczył z nim wielokrotnie w wyprawach kajakowych. Gdy kardynał Wojtyła został papieżem, Stanisław Rybicki Jr. miał okazję odwiedzać go w Rzymie, prowadził również korespondencję z Ojcem Świętym.

Wywiad

W Mediatece Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się wywiad ze Stanisławem Rybickim. W wywiadzie usłyszymy o:

  • kinderbalach na Franciszkańskiej 3,
  • wyprawach kajakowych i śpiewach przy ognisku,
  • Karolu Wojtyle jako doradcy, pocieszycielu, obrońcy młodzieży oazowej,
  • procesjach na krakowską Skałkę z udziałem Kardynała Wyszyńskiego,
  • duszpasterstwie Karola Wojtyły.

Cały wywiad dostępny jest w Bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II.