Tadeusz Styczeń

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tadeusz Styczeń (ur. 21 grudnia 1931 w Wołowicach k. Krakowa - zm. 14 października 2010 w Trzebnicy) - salwatorianin, emerytowany profesor KUL, kierownik Katedry Etyki KUL (1978-2002), założyciel i dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL (1982-2006), Redaktor Naczelny Kwartalnika Ethos (1988-2006). Ekspert Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wieloletni przyjaciel i współpracwnik naukowy Karola Wojtyły, współtowarzysz wypraw górskich.

Związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II

Tadeusz Styczeń to wybitny uczeń, wierny przyjaciel i kontynuator myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Wojtyłę poznał rozpoczynając w 1955 studia filozoficzne na KUL-u. "Uczestnicząc w seminarium z etyki prowadzonym przez ks. Wojtyłę, pod jego kierunkiem przygotował pracę magisterską i doktorską (1963). W 1971 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną. Ks. Styczeń najpierw został asystentem, a następnie adiunktem przy katedrze ks. Karola Wojtyły. Gdy Wojtyła w 1958 roku otrzymał sakrę biskupią, a w roku 1964 został mianowany arcybiskupem krakowskim, coraz częściej z racji licznych obowiązków związanych z kierowaniem diecezją, udziałem w życiu Kościoła powszechnego (m.in. w Soborze Watykańskim II) powierzał ks. Styczniowi prowadzenie wykładów i seminarium z etyki."[1]

Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nie przerwał więzi naukowych i osobistych. Tadeusz Styczeń był częstym gościem w Watykanie i Castel Gandolfo. Wyjeżdżał wraz z Janem Pawłem II w góry.

Tadeusz Styczeń założył w 1982 roku Instytut Jana Pawła II KUL w celu prowadzenia studiów nad myślą i dziełem papieża Jana Pawła II. Jest również wydawcą kwartalnika Ethos, który podejmuje podstawowe i żywotne problemy człowieka naszych czasów, i podejmuje próbę ich rozwiązywania w duchu nauczania Jana Pawła II. Styczeń pozostawił ogromny dorobek naukowy, składający się z ok. 500 publikacji (książki, artykuły, recenzje). Ważne miejsce zajmowały prace redakcyjne. Styczeń był redaktorem (lub współredaktorem) kilkunastu książek Karola Wojtyły-Jana Pawła II (większość wyd. w ramach serii: Jan Paweł II naucza) oraz prac poświęconych myśli papieskiej. Miał swój udział w powstawaniu encykliki Veritatis splendor.

Był przy śmierci Jana Pawła II - 1 kwietnia 2005 czytał mu fragmenty Pisma Świętego. "Mimo natarczywości, niekiedy wręcz nachalności dziennikarzy, odmawiał wszelkich wywiadów dotyczących jego więzi z Janem Pawłem II i towarzyszenia mu w cierpieniu i śmierci."[2] Jedynie raz pozwolił sobie na osobiste wspomnienia podczas mszy sprawowanej z okazji jubileuszu swego kapłaństwa 5 kwietnia 2005 w Lublinie.

Tadeusz Styczeń o Janie Pawle II

On tak się przecież nam zjawił w swoim cierpieniu, w swoim bólu, który przyjął do końca. Umiłowawszy swoich na tym świecie - do końca ich umiłował. Do tego stopnia, że została dopełniona jakaś nieskończona miara, którą tylko On mógł przekroczyć. I dlatego ta pustka otwiera miejsce na niewyczerpanie głęboką radość.
— Świadectwo o ostatnich chwilach życia Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin, 5 kwietnia 2005


Jan Paweł II o Tadeuszu Styczniu

Jestem Ci serdecznie wdzięczny za wszystkie lata naszej współpracy, za Instytut Jana Pawła II, który powstał z Twojej inicjatywy, za wszystkie kolejne numery „Ethosu", a nade wszystko za serdeczną przyjaźń, którą mi okazywałeś i okazujesz niezmiennie do dnia dzisiejszego. Jesteś, Tadeuszu, znakomitym etykiem, ale nie tylko to - jesteś świetnym narciarzem i turystą. Z wdzięcznością wspominam wszystkie nasze wyprawy - letnie, jesienne, zimowe - naprzód jeszcze w górach polskich, a potem także na północy Italii; były one okazją do różnych przemyśleń i twórczych dyskusji. Na Twoje siedemdziesięciolecie życzę Ci zdrowia i sił nieodzownych do kontynuowania tych wszystkich zadań, jakie podjąłeś. Niech Cię też nie opuszcza nigdy ta wielka wrażliwość na piękno, zwłaszcza piękno muzyki, której jesteś wytrawnym znawcą. Niech Ci Bóg błogosławi, Tadziu, i niech nam pozwoli jeszcze nieraz spotkać się, choćby w Castel Gandolfo, do którego tak chętnie przyjeżdżasz
— List Jana Pawła II na 70-lecie Księdza Profesora, Watykan, 4 listopada 2000


Książki Tadeusza Stycznia o Janie Pawle II

wybór:

  • Jedynie prawda wyzwala: rozmowy o Janie Pawle II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1987 W bibliotece.jpg
  • O etyce Karola Wojtyły – uczeń, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa 1997 ISBN 83860765X W bibliotece.jpg
  • 25 Jahre Nachfolger des heiligen Petrus. Johannes Paul II. – Ein Fels in der Brandung, Christiana Verlag, Stein am Rhein 2003 ISBN 3717111175 W bibliotece.jpg
  • Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2003 ISBN 8391735222 W bibliotece.jpg

Przypisy

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Stefan Swieżawski

Józef Tischner