Encykliki

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encyklika (gr. εγκύκλιος czyt. enkyklós pismo okólne) – pismo papieża skierowane do biskupów i wiernych całego świata, dotyczące spraw doktrynalnych, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu czy kwestii społecznych. Tytuł każdej encykliki pochodzi od pierwszych słów jej łacińskiego tekstu.

Encykliki Jana Pawła II

Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu był autorem 14 encyklik.

 1. Redemptor hominis - Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka, 4 marca 1979
 2. Dives in misericordia - Boże miłosierdzie, 30 listopada 1980
 3. Laborem exercens - O pracy ludzkiej, 14 września 1981
 4. Slavorum apostoli - Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego, 2 czerwca 1985
 5. Dominum et vivificantem - Duch Święty w życiu Kościoła i świata, 18 maja 1986
 6. Redemptoris Mater - Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła, 25 marca 1987
 7. Sollicitudo rei socialis - Społeczna troska, 30 grudnia 1987
 8. Redemptoris missio - O stałej aktualności posłania misyjnego, 7 grudnia 1990
 9. Centesimus annus - W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum, 1 maja 1991
 10. Veritatis splendor - Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła, 6 sierpnia 1993
 11. Evangelium vitae - O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25 marca 1995
 12. Ut unum sint - O działalności ekumenicznej, 25 maja 1995
 13. Fides et ratio - O relacjach między wiarą a rozumem, 14 września 1998
 14. Ecclesia de Eucharistia - Eucharystia w życiu Kościoła, 17 kwietnia 2003

Wybrane encykliki poprzedników Jana Pawła

Papież Pius IX (1846-1878)

 1. Qui pluribus, O wierze i religii 9 listopada 1846
 2. Ubi primum/1, 17 czerwca 1847
 3. Ubi primum/2, O Niepokalanym Poczęciu, 2 lutego 1849
 4. Quanta cura (potępienie błędów modernizmu), 8 grudnia 1864
 5. Ecclesia dei, 2 marca 1871

Papież Leon XIII (1878-1903)

 1. Quod apostolici muneris, O socjalizmie, 28 grudnia 1878
 2. Aeterni Patris, 4 sierpnia 1879
 3. Arcanum divinae sapientiae, O chrześcijańskim małżeństwie, 10 lutego 1880
 4. Grande Munus, O św. Cyrylu i Metodym, 30 września 1880
 5. Sancta Dei Civitas (tekst encykliki), O misjach, 3 grudnia 1880
 6. Auspicato concessum, O św. Franciszku z Asyżu, 17 września 1882
 7. Humanum genus, O masonerii 20 kwietnia 1884
 8. Immortale Dei (tekst encykliki), O państwie chrześcijańskim, 1 listopada 1885
 9. In Plurimis (tekst encykliki), O niewolnictwie, 5 maja 1888
 10. Libertas, 20 czerwca 1888
 11. Catholicae Ecclesiae, (tekst encykliki), O ofierze na rzecz wykupywania niewolników i misjonarzy w Afryce, 20 listopada 1890
 12. Rerum novarum (tekst encykliki), O kwestii robotniczej, 15 maja 1891
 13. Caritatis, O Kościele w Polsce, 19 marca 1894
 14. Divinum illud munus, O Duchu Świętym, 9 maja 1897
 15. Militantis ecclesiae, 1 sierpnia 1897
 16. Graves de communi (tekst encykliki), O demokracji chrześcijańskiej, 18 stycznia 1901

Papież Pius X (1903-1914)

 1. E supremi, O nauczaniu doktryny chrześcijańskiej, 4 października 1903
 2. Ad Diem Illum Laetissimum, O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 2 lutego 1904
 3. Une Fois Encore, O rozdziale Kościoła i państwa, 6 stycznia 1907
 4. Pascendi Dominici Gregis (tekst encykliki), O zasadach modernistów, 8 września 1907
 5. Lacrimabili statu Indorum (tekst encykliki), O losie Indian w Ameryce Łacińskiej, 7 czerwca 1912
 6. Singulari Quadam (tekst encykliki), O organizacjach pracowniczych, 24 września 1912

Papież Benedykt XV (1914-1922)

 1. Paterno Iam Diu, O dzieciach w centralnej Europie, 24 listopada 1919
 2. Pacem, Dei Munus Pulcherrimum, O pokoju i chrześcijańskim pojednaniu, 23 maja 1920
 3. Annus Iam Plenus, O dzieciach w centralnej Europie, 1 grudnia 1920

Papież Pius XI (1922-1939)

 1. Ubi Arcano Dei (tekst encykliki), O pokoju, 23 grudnia 1922
 2. Quas Primas (tekst encykliki), O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla, 11 grudnia 1925
 3. Mortalium animos (tekst encykliki), O popieraniu prawdziwej jedności religii, 6 stycznia 1928
 4. Casti Connubi (tekst encykliki), O małżeństwie chrześcijańskim, 31 grudnia 1930
 5. Quadragesimo anno (tekst encykliki), O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego na czterdziestą rocznicę encykliki "Rerum novarum", 15 maja 1931
 6. Non Abbiamo Bisogno (tekst encykliki), O Akcji Katolickiej, 29 czerwca 1931
 7. Caritate Christi (tekst encykliki), O modlitwie błagalnej jako lekarstwie na problemy świata, 3 maja 1932
 8. Mit brennender Sorge (tekst encykliki), O położeniu Kościoła Katolickiego w Rzeszy Niemieckiej, 14 marca 1937
 9. Divini Redemptoris (tekst encykliki), O bezbożnym komunizmie, 19 marca 1937

Papież Pius XII (1939-1958)

 1. Summi Pontificatus (tekst encykliki), O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym, 20 października 1939
 2. Mystici corporis (tekst encykliki), O Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem, 29 czerwca 1943
 3. Divino afflante Spiritu (tekst encykliki), O rozwoju studiów biblijnych, 30 września 1943
 4. Orientales Omnes Ecclesias (tekst encykliki), O bezzwłocznej pomocy na rzecz cierpiących niedostatek dzieci, 23 grudnia 1945
 5. Mediator Dei (tekst encykliki), O Świętej Liturgii, 20 listopada 1947
 6. Optatissima pax (tekst encykliki), O pokoju. 18 grudnia 1947
 7. Fulgens corona (tekst encykliki), O Niepokalanym Poczęciu NMP, 8 września 1953
 8. Musicae Sacrae Disciplina (tekst encykliki), O muzyce sakralnej, 25 grudnia 1955
 9. Invictus Athleta Christi (tekst encykliki), W trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Andrzeja Boboli, 16 maja 1957

Papież Jan XXIII (1958-1963)

 1. Mater et Magistra (tekst encykliki), O współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, 15 maja 1961
 2. Pacem in Terris (tekst encykliki), O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, 11 kwietnia 1963

Papież Paweł VI (1963-1978)

 1. Ecclesiam suam (tekst encykliki), Drogi współczesnego Kościoła przy pełnieniu swojej misji, 6 sierpnia 1964
 2. Mysterium fidei (tekst encykliki), O kulcie i doktrynie Eucharystii, 3 września 1965
 3. Populorum progressio (tekst encykliki), O popieraniu rozwoju ludów, 26 marca 1967
 4. Sacerdotalis caelibatus (tekst encykliki), O celibacie kapłańskim, 25 czerwca 1967
 5. Humanae vitae (tekst encykliki), O obronie życia poczętego, 26 lipca 1968

Encykliki następców Jana Pawła

Benedykt XVI (2005-2013)

 1. Deus caritas est (tekst encykliki), Bóg jest Miłością, 25 grudnia 2005 (opubl. 25 stycznia 2006)
 2. Spe salvi (tekst encykliki), Encyklika o nadziei, 30 listopada 2007
 3. Caritas in veritate (tekst encykliki), Miłość w Prawdzie, 7 lipca 2009

Franciszek (2013-nadal urzęduje)

 1. Lumen fidei (tekst encykliki), Światło wiary, 5 lipca 2013
 2. Laudato si’ (tekst encykliki), poświęcona trosce o wspólny dom, 24 maja 2015


Bibliografia

 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1998

Linki zewnętrzne

 • strona internetowa Watykanu [1]

Zobacz także